24.5.2022

Tehy och SuPer: Övertids- och skiftbytesförbudet i kommunbranschen fortsätter – ändrade förbehåll över sommaren

Tehys och SuPers förbud mot övertidsarbete och skiftbyten inom kommunbranschen fortsätter. I dag fattade styrelserna för vårdarnas organisationer emellertid beslut om en ändring i stridsåtgärderna för tiden 1.6–31.8.2022. Tehys och SuPers medlemmar kan under sommaren, om de så vill, arbeta på övertid och byta skiften. Arbetsgivaren kan dock inte beordra om detta.

Vårdarorganisationerna betonar att stridsåtgärder alltid syftar till optimal påtryckning för att uppnå bästa möjliga förhandlingsresultat för de egna medlemmarna. Samtidigt ska metoderna vara sådana att minsta möjliga skada eller förlust drabbar medlemmarna.

– Vi har vårdarnas sak i fokus. Eftersom det hela tycks dra ut på tiden vill vi med detta vägval stärka våra lågavlönade medlemmars utkomst under sommarmånaderna, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Sannolikheten för att det avtalslösa tillståndet i hela kommunbranschen fortsätter under en längre tid ökade i går. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och två andra huvudavtalsorganisationer – JUKO och JAU ­– körde på grund i sina sonderingar utgående från medlingsnämndens medlingsförslag.

– Det är intressant att sonderingarna inte ledde till resultat. Kommunbranschens övriga avtalsparter hade ju redan för egen del godkänt medlingsnämndens förslag. De tycks nu ha oreda i kortpacken. Helt klart är emellertid att ett botemedel för bristen på vårdpersonal måste hittas, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen och Paavola påminner om att Tehy och SuPer fortfarande kämpar för en lösning på ett allvarligt samhälleligt problem, alltså vårdarbristen; inte för hela kommunbranschen.

Mer info:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistent t. 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, t. 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, t. 050 310 1492