18.8.2022

SuPer och Tehy: Strejkvarsel för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området och Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har lämnat ett strejkvarsel för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Den ett dygn långa arbetsnedläggelsen genomförs vid enheten för intensifierad vård (intensivvårdsavdelningen och övervakningen) vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus fredagen den 2 september 2022 mellan kl. 00.01 och 23.59.

Samtidigt utfärdar Tehy och SuPer ett ansökningsförbud och tillfälligt förbud mot förflyttning i samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, vilka träder i kraft genast och pågår tills stridsåtgärden upphör.

Under ansökningsförbudet och förbudet mot förflyttning kan ingen medlem i Tehy eller SuPer ansöka om eller ta emot lediga jobb vid den strejkbelagda enheten, det vill säga enheten för intensifierad vård (intensivvårdsavdelningen och övervakningen) vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus, och inte heller genom en sådan tillfällig förflyttning som avses i SOTE-avtalet/1 kap. 10 § i AKTA övergå till arbete vid ovanstående strejkbelagda enhet.

Enligt organisationerna måste man nu få fart på förhandlingarna. Krisen inom social- och hälsovården är akut och man måste hitta en lösning.
– Ingen har velat lyssna på vårdarfackens otaliga varningar om bristen på vårdare och konsekvenserna av den, utan beslutsfattarnas och arbetsgivarnas lösning har varit att köra rakt mot isberget, kritiserar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492