9.6.2022

Tehy och SuPer: Vårdarförbunden redo att fortsätta förhandlingarna om ett separat avtal

Kommunarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer Fokus och JAU har idag avtalat om en separat lösning för kommunsektorn gällande nuvarande kommunsektorsavtal, inklusive SOTE-avtalet. Vårdarorganisationerna Tehy och SuPer omfattas inte av lösningen så SOTE-avtalet ingicks med andra ord utan vårdarna, som representerar mer än 85 % av personalen i branschen. Avtalet bidrog inte till arbetsfreden inom social- och hälsovårdssektorn. Avtalshöjningarna i enlighet med det separata avtalet betalas enligt arbetsgivarens meddelande ändå ut till samtliga kommunanställda enligt likabehandlingsprincipen för anställda. 

– Det är bra att de andra organisationerna godkände den lösning som förlikningsnämnden föreslagit, och att vi nu kan fokusera på att lösa vårdarbristen. Det avtal som har slutits fråntar inte Tehy och SuPer möjligheten att förhandla fram en separat lösning för vårdarna. Vårdarnas arbetsfred kan endast förverkligas via vårdarförbunden. Vi framskrider med andra ord i lugn och ro mot vårt mål, poängterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Vårdarorganisationerna anser det vara rimligt att KT beslutat att betala ut de överenskomna höjningarna även till deras medlemmar, eftersom likabehandlingsprincipen förutsätter detta och vilken som helst annan lösning skulle ha gett upphov till betydande tvister och rättegångar.

Tehy och SuPer avslog förlikningsnämndens förlikningsförslag den 11.5.2022 eftersom det inte inkluderade trovärdiga lösningar på vårdarbristen och det föreslagna löneprogrammet var för lågt. Organisationerna meddelade också att de skulle påbörja förberedelserna inför massuppsägningen så att den kan genomföras tidigast när andra överenskommelser inom kommunsektorn är slutna, men dock senast efter att välfärdsområdena har inrättats, om ingen lösning har nåtts. Vårdarorganisationerna är naturligtvis redo att snabbt fortsätta förhandlingarna, om de kallas till förhandlingsbordet, eftersom den enorma bristen på arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn samt småbarnspedagogiken kräver lösningar. Vårdarorganisationerna har inte kallats till förhandlingar efter att förlikningsnämndens förslag avslogs. 

- Vi söker fortfarande en lösning genom förhandlingar. Vi hoppas att samtliga parter, inklusive staten, nu fokuserar på att rädda de offentliga social- och hälsovårds- samt småbarnspedagogiktjänsterna och löser den allt allvarligare vårdarbristen, betonar SuPers ordförande Silja Paavola.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492