16.6.2020

Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertid och skiftbyte utvidgas till Birkalands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Tehy, SuPer och ERTO utvidgar tisdagen 16.6. kl. 9.00 sitt förbud mot övertid och skiftbyte till Birkalands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Förbunden utlyste den 10 juni övertids- och skiftbytesförbud inom AVAINTA-avtalsbranschen för alla arbetsplatser inom social- och hälsovård och småbarnspedagogik med undantag för äldreomsorg.

Förbudet började 10.6 i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Förbudet utvidgades den 12 juni till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Åtgärden syftar till att påskynda förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna rf om ett separat kollektivavtal för social- och hälsovård och småbarnspedagogik i kommunägda företag och samfund. Åtgärden är laglig. Förbudet upphör i samtliga distrikt söndagen 21.06.2020 kl. 23.59.

SuPers och Tehys medlemmar med arbetsavtal i Norra Österbottens och Mellersta Finlands samt Birkalands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt stöder påskyndningen av förhandlingarna genom att delta i övertids- och skiftbytesförbudet.

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift. Övertid som arbetsgivaren beslutat om i enlighet med beredskapslagen på grund av coronan omfattas inte av åtgärden.

Eget kollektivavtal som mål

SuPer, Tehy och ERTO utgör Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf, vars främsta mål är att inleda förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna rf om ett eget kollektivavtal inom hälso- och socialvårdssektorn samt småbarnspedagogiken. Det nuvarande Avainta-kollektivavtalet är sektorsövergripande och omfattar bland annat livsmedels- och sanitetssektorn, förvaltnings- och kontorssektorn, den tekniska sektorn samt social- och hälsovården. Avtalet som omfattar ett flertal branscher lämpar sig dåligt för social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken, där verksamheten på många sätt skiljer sig från de andra områden som omfattas av det nuvarande avtalet.

Svagare arbetsförhållanden än inom den kommunala sektorn på Avaintas område fungerar för kommunerna som ett incitament att av sparskäl lägga ut verksamheten till förmånligare kollektivavtal och bedriva avtalsshopping. Outsourcing-trenden i kommunerna har under de senaste åren särskilt berört tjänster inom social- och hälsovården. Den senaste tiden har det även inom specialsjukvården inletts en omstrukturering av den verksamhet som leds av samkommuner, till exempel i form av kooperativ, utanför de kommunala avtalen.

Mer information

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn. 050 346 0847
SuPers förhandlingschef Jukka Parkkola, 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn. 09 6132 3105

Meddelande 12.6: Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertids- och skiftesbyte utvidgas till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Meddelande 10.6: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift för AVAINTAs avtalsbransch och inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt