23.6.2022

Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen

Ett förhandlingsresultat har nåtts för ett kollektivavtal i den privata hälsoservicebranschen. Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens styrelser har behandlat ärendet. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under den kommande veckan.

Förhandlingarna inom hälsoservicebranschen inleddes i mars.

Tehy, SuPer och ERTO förhandlar som enda organisationer med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen.

Den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal tillämpas bl.a. på arbetstagare som tjänstgör på läkar- och företagshälsovårdsstationer samt på laboratorie-, röntgen- och andra medicinska forskningscentraler och fysikaliska vårdanstalter som hör till förutnämnda företag. Hälsoservicebranschens avtal omfattar cirka 38 000 anställda.

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478