SuPers modell för social- och hälsovården

SuPer vill vara med och bygga upp framtidens välfärdssamhälle och har gett ett eget förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården.

SuPers förslag till modell för social- och hälsovården

SuPer vill vara med och bygga upp framtidens välfärdssamhälle och har gett ett eget förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården. Modellen består av flera offentliga organisations- och finansieringsmodeller. Modellens arbetsnamn är ”en kommunregionsmodell för social- och hälsovården” eftersom det bäst beskriver vad modellen går ut på. Kajanalands försök till förvaltningsmodell liknar mest den modell som nu presenteras.

SuPer-modellens styrka är bland annat att den garanterar en bättre tillgång till och finansiering av social- och hälsovårdstjänster för alla medborgare i Finland. I modellen har kommunernas verksamhet inom socialvård, bashälsovård och specialsjukvård förenats i en och samma organisation.

Modellen har skickats till de politiska beslutsfattarna som grund för fortsatta diskussioner.

Läs mera (på finska) »