Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö

Kansainvälisen edunvalvonnan tavoitteena on seurata ja ennakoida kansainvälisten sopimusten ja päätösten vaikutuksia Suomeen ja superilaisten työhön.

SuPer vaikuttaa verkostojen ja yhteistyösuhteiden kautta jäsenten työsuhteen ehtoihin, osaamisen käyttöön ja tutkintojen tunnustaminen. Eettinen rekrytointi on tärkeää niin ulkomaille töihin lähtevien superilaisten kannalta kuin Suomeen muuttavien työntekijöiden kannalta.


The European Council of Practical Nurses EPN 
on vuonna 1980 perustettu eurooppalaisten perus- ja lähihoitajien järjestö. Sen jäsenliitot ovat perushoitajaliittoja tai vastaavia Norjasta, Tanskasta, Islannista, Färsaarilta, Luxemburgista sekä Suomesta. Jäseniä on yli 100 000. Tavoitteena on yhteistyö jäsenmaiden perushoitajien ja lähihoitajien kanssa ja yhteisten koulutustavoitteiden ja muiden ammatillisten asioiden edistäminen.

The international trade union federation Public Services International PSI
on julkisalojen kansainvälinen liitto, johon kuuluu yli 600 ammattijärjestöä 140 maasta. Järjestö on perustettu vuonna 1907. PSI:n toimintaan kuuluu aktiivinen yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on liittojen kehittäminen, kansainvälinen solidaarisuus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja monimuotoisuus.

European Federation of Public Service Unions EPSU
on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio. Vuonna 1978 perustettu EPSUedustaa 187 julkisen sektorin ammattijärjestöä. Tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa.

NOFS eli Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö) koordinoi 42 pohjoismaisen julkisalojen ammattiliiton toimintaa. Tarkoituksena on vaikuttaa sekä Julkisalojen kansainvälisen liiton että Euroopan julkisalojen liittojen federaation toimintaan.

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys Fipsu ry
Liitto perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisestä edunvalvonnasta.
 


SuPer on mukana kolmivuotisessa Caress-kotihoitohankkeessa, jossa  selvitetään kotihoidon tilannetta Suomessa, Italiassa ja Espanjassa. Suppeammin tarkastellaan myös muiden EU-maiden tilannetta. Hankkeessa on selvitetty, ketkä vanhuksia hoitavat ja millaisella koulutuspohjalla työskennellään kotihoidossa eri maissa. Lisäksi on kartoitettu, mitä lisäosaamista eri maiden kotihoidon työntekijät tarvitsisivat. Myös kotihoidon asiakkailta on kysytty mielipiteitä palveluista.

Tarkoituksena on tuottaa digitaalista opetusmateriaalia alan opiskelijoille niistä aiheista, joissa havaitaan osaamisvajetta. Lue lisää www.project-caress.eu/home.
 


FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. Edustuston uutiskirjeen voit tilata FinUnionsin etusivun alalaidasta.