Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Huhtikuu 2017


Henkilötietolain 22.4.1999/523 10§ mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Jäsenyksikkö
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
PL 112, 00521 Helsinki
p. 09 2727 9140

2. Henkilörekisterin koko
90 700

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Järjestötoiminta, työttömyyskassaetuudet.
Henkilötietojen tietolähde: rekisteröidyn oma ilmoitus.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista
Kts. alla

5. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen luovutuksesta on sovittu erillisillä sopimuksilla yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietojen luovutus perustuu tavanomaiseen osaan kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen. Tietoja ei luovuteta sivullisille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapahtuu vain silloin, kun kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

6. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterin käyttö suojattu salasanoilla. Jokaisella käyttäjällä käyttäjätunnus ja salasana. Jokaisella jäsenellä oikeus päästä omiin jäsentietoihinsa, suojaus salasanoilla. Ammattiosastoilla valitut henkilöt, joilla oikeus jäsentietoihin.

Tekninen toteutus suojauksesta: Rekisterin tietokantapalvelin sijoitettu palvelinhotelliin, jossa virustorjunta ja palomuuri suojaukset. Varmuuskopiot joka päivä.
Käyttäjätunnusten suojaus SysOpen-sertifikaatilla.

7. Tiedon antajaa koskevat tiedot
Sari Kainulainen, jäsenyksikön päällikkö, gsm 050-3858 051

Liite kohtaan 4
Henkilötiedot
sukunimi, kutsumanimi
etunimet, edellinen nimi
henkilötunnus, postitusnimi
jäsennumero, toinen lähiosoite
postikieli (suomi, ruotsi)
lisäosoite
osoitetyyppi (koti, työ, muu)
eropäivä liitosta, eropäivä kassasta, markkinoinnin esto
postitusosoite, lisäosoite
postinumero, postitoimipaikka
maan tunnus
kotipuhelin, työpuhelin, matkapuhelin
faksi
sähköposti
kassan yksilöjäsenyys

Jäsentiedot
liittonumero 072, liittoon liittymispäivä
järjestöyksikkö (ammattiosasto), yksikköön liittymispäivä
jäsenlaji, jäsenlajin alkupäivä
sopimusala, äidinkieli
ammatti, kansalaisuus
koulutus, valmistumispäivä
koulutusohjelma, työttömyyskassaan liittymispäivä
koulutuspohja

Opinnot ja tutkinto
oppilaitoksen nimi
opintojen alkamis- ja loppumispäivä
tutkinto

Työsuhde- ja tilitystiedot
työnantajatiedot
työpaikkatiedot
työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä
palvelusuhteen laatu
toimipisteen määrittely
jäsenmaksujen tilittäjätiedot
itsemaksu velvoite -tieto
työhistoriatiedot

Jäsenmaksut
Jäsenmaksun tilittäjä
Maksajan maksupäivä
Maksun alku- ja loppupäivä
Summa
Kirjanpitotiedot

Tehtävät
Luottamustehtävän nimi, alku- ja loppupäivä sekä työnantaja
Luottamustehtävän hoitajat
Järjestötehtävän nimi, alku- ja loppupäivä
Järjestötehtävän hoitajat

Työttömyyskassan maksutiedot
Tukilaji
Maksupäivä
Alku- ja loppupäivä

Järjestöyksikkötiedot
Voimassa olevat järjestötiedot, ammattiosasto
Järjestöhistoriatiedot, aiemmat järjestöt/ammattiosastot

Lomamökkien ym. saajat
Lomamökit
Lomatuet
Huomionosoitus
Kuntoremontti

Kurssitiedot
Kurssin nimi
Kurssin alku- ja loppupäivä
Kurssihistoria

Oppilaitokset
Oppilaitoksen nimi
Opintolinjat
Henkilön opinnot ja tutkinnot

Lehdet
Tilaajat
Vapaa kappaleen saajat