Ajankohta

16.3.2017 – 16.11.2017← Takaisin

Miten kuolevan potilaan hoito poikkeaa muiden potilaiden hoidosta? Miten saattohoidossa otetaan huomioon potilaan omaiset? Mitä hyvä saattohoito vaatii työnohjaukselta ja esimiestyöltä? Mikä on lähihoitajan rooli saattohoidossa?

Kysymyksiin vastataan Hyvä kuolema -hankkeen (Terho-säätiö) ja SuPerin vuonna 2017 järjestämässä saattohoitokoulutuksessa. Yhden päivän mittainen koulutus järjestetään kuusi kertaa.

Koulutus sopii työssäkäyville hoitajille ja alan opettajille sekä vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittajille.

Luennoitsijat ovat valtakunnallisen Hyvä kuolema -hankkeen asiantuntijoita. Terhokodista mukana ovat sairaanhoitaja, logoterapeutti Miia Salonen ja ylilääkäri Juha Hänninen, SuPerista asiantuntija Soili Nevala.

Tavoitteena on saattohoitoon kehitettyjen hyvien käytänteiden jalkauttaminen työpaikoille ja saattohoidon näkyväksi tekeminen.

Osallistujat saavat rohkeutta saattohoidon kehittämiseen, jolloin huoli potilaiden hyvinvoinnista kanavoituu toimintaenergiaksi.

Koulutuspäivän hinta on 60 €, sisältäen luennot, materiaalin ja ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Tule mukaan!

Saattohoitokoulutuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit löydät täältä.