Ammatissa toimiminen

Hei! Sivut ovat siirtyneet toiseen osoitteeseen. Pääset uudelle sivulle tästä »

Nämä sivut poistetaan 31.5.2017. Tallennathan uuden osoitteen vanhan tilalle!

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävää työtä säädellään laeilla ja asetuksilla. Lakien lisäksi toimintaa ohjaavat ammattikunnan omat eettiset ohjeet.

Työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä. Työntekijän tulee:

  • ylläpitää ammattitaitoaan mm. lakisääteisellä täydennyskoulutuksella,
  • seurata alan kehitystä ja
  • vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen.

Myös lääkehoito on osa lähi- ja perushoitajan työtä.

Työhyvinvoinnin merkitys on 2000-luvulla korostunut: alan vetovoimaisuus ja koulutettujen hoitoalan ammattilaisten pysyminen alalla riippuvat paljolti myös työpaikoilla työhyvinvoinnin eteen tehtävästä työstä.

Tutustu tarkemmin:
Kouluttaudu lähihoitajaksi
Turvallinen lääkehoito
Etiikka sosiaali- ja terveysalalla

 

Katso "Lähihoitajasta on moneksi" -haastattelut SuPer-Ruudusta: