Eläkkeet

Eläkeuudistus

Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista. Uusien lakien valmistelu on alkanut sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelutuloksen synnyttyä 26.9.2014 ja jatkuu pitkälle kevääseen. Tarkoitus on, että uudistus tulee voimaan 1.1.2017.

Aikaisempi eläkeuudistus toteutettiin 1.1.2005, jonka jälkeiseltä ajalta eläkettä karttuu kaikista eläke-ehdot täyttävistä 18 - 67 ikävuosina kertyneistä työansioista. Tämä uudistus koski niin valtiota, kuntia kuin yksityistä sektoria ja sillä yhtenäistettiin eri alojen eläketurvaa eläkekustannusten hillitsemiseksi.

Lue lisää:
Vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke
Työttömyyseläke
Eläkelaskurit
Eläkelait
Eläkelaitokset