Eläkkeet

Eläkeuudistus

Eläkeuudistus astui voimaan vuonna 2017. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri ikäisille ja käyttöön tuli uusia eläkemuotoja.

Uudistuksesta saat lisätietoa www.elakeuudistus.fi-sivustolta. Voit muun muassa katsoa, miten eläkeuudistus vaikuttaa eläkeikääsi ja eläkkeesi määrään. Voit myös laskea tarkemman arvion oman tulevan eläkkeesi suuruudesta.

Aikaisempi eläkeuudistus toteutettiin 1.1.2005, jonka jälkeiseltä ajalta eläkettä karttuu kaikista eläke-ehdot täyttävistä 18−67 ikävuosina kertyneistä työansioista. Tämä uudistus koski niin valtiota, kuntia kuin yksityistä sektoria ja sillä yhtenäistettiin eri alojen eläketurvaa eläkekustannusten hillitsemiseksi.

Lue lisää: