Eläkkeet

Eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Nyt jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä ja eläkettä kertyy yhtäläisesti eri ikäisille. Käyttöön otettiin myös uusia eläkemuotoja.

Eläkeuudistus koskee lain voimaantulon jälkeen kertyviä eläkkeitä.

Lue lisää eläkeuudistuksesta

Aikaisempi eläkeuudistus toteutettiin 1.1.2005, jonka jälkeiseltä ajalta eläkettä karttuu kaikista eläke-ehdot täyttävistä 18−67 ikävuosina kertyneistä työansioista. Tämä uudistus koski niin valtiota, kuntia kuin yksityistä sektoria ja sillä yhtenäistettiin eri alojen eläketurvaa eläkekustannusten hillitsemiseksi.

Perustieto eläkkeistä saat www.tyoelake.fi -sivustolta. Sivustolla voit muun muassa laskea oman eläkearviosi.

Lue lisää: