Henkilöstömitoituslaskuri

Tältä sivulta löydät henkilöstömitoituslaskurin vanhusten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja kotihoitoon.

Henkilöstömitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

Esimerkki:
25-paikkaisessa ympärivuorokautisessa yksikössä on 12,5 hoitajaa.
(12 kokoaikaista työntekijää. Yksi 50 % työaikaa tekevä eli 0,5 työntekijää. 12+0,5=12,5) 
 
Mitoitus lasketaan jakamalla hoitajien lukumäärä asiakkaiden lukumäärällä.
12,5/ 25= 0,5
 
Työvuoroissa mitoitus lasketaan siten että vuorokohtainen hoitajamäärä jaetaan hoidettavien määrällä
Aamulla on töissä neljä hoitajaa.
4/25= 0.16
Iltavuorossa on töissä neljä hoitajaa.
4/25=0.16
Yövuorossa yksi hoitaja valvoo vuorollaan.
1/25=0.04
Vapaapäivällä on kolme ja puoli hoitajaa.
3,5/25= 0,14
 
Mitoitus on: 0,16 + 0,16 + 0,04+ 0,14= 0,50

 

 

 

Mitoituslaskin ympärivuorokautiseen ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden määrä
Ole hyvä, täytä kaikki kentät.

Aamuvuorossa olevat hoitajat

Iltavuorossa olevat hoitajat

Yövuorossa olevat hoitajat

Vapaapäivällä olevat hoitajat

Hoitajamitotuksen tulos. (Huom! Tulos on suuntaa-antava)

Tulos:
Selite:

 


Henkilöstömitoitus kotihoidossa

Kotihoidon henkilöstön tarvetta määritettäessä on olennaista verrata keskenään asiakkaille myönnettyjä palveluita ja siihen kuluvaa aikaa tunteina työntekijän välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevaan työaikaan tunteina.

Yhden työvuoron välittömään hoitotyöhön tarvittavien kotihoidon työntekijöiden määrä saadaan laskettua seuraavasti:

Yhden työvuoron asiakkaiden päätöksellä myönnetyt ajat lasketaan yhteen tunteina ja jaetaan yhden hoitotyöntekijän käytettävissä olevalla välittömällä työajan tuntimäärällä, jolloin tulokseksi saadaan tarvittavan henkilöstön lukumäärä

Esimerkki:
Asiakkaita on aamuvuorossa 80. Heille päätöksellä myönnetty aika on yhteensä 42.5h.
Yhdellä kotihoidon työntekijällä, esimerkiksi lähihoitajalla on aikaa aamuvuorossa välittömään hoitotyöhön 4.5 h.
 
42.5 / 4.5 = 9.4, eli aamuvuoroon tarvitaan 9.5. kotihoidon työntekijää, joista jokainen tekee aamuvuorossa 4.5 h välitöntä hoitotyötä. Tällä voidaan tarjota asiakkaille päätöksellä myönnetyt palvelut.

 

 

 

Laske yhdessä kotihoidon työvuorossa tarvittavan hoitohenkilökunnan määrä

Ole hyvä, täytä kaikki kentät.


Mitoituslaskin kotihoitoon (Huom! Tulos on suuntaa-antava

Tulos:

Jos laskelmassa saamasi luku on sama kuin työvuorossanne välitöntä asiakastyötä tekevän hoitohenkilökunnan määrää, asiakkaille pystytään toteuttamaan päätöksellä myönnetyt palvelut kotihoidossa.

Mikäli laskelmassa saamasi luku on korkeampi kuin työvuorossanne oleva välitöntä asiakastyötä tekevän hoitohenkilökunnan määrä, päätöksellä myönnettyjä palveluita ei mahdollisesti pystytä toteuttamaan.

Keskustelkaa asiasta työpaikalla, myös esimiehen kanssa. Ottakaa yhteys luottamusmieheen. Huomioitavaa on, että henkilöstömitoituksen lähtökohtana tulee olla AINA asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve.