Mitoituslaskuri vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon

Onko henkilöstömitoitus lainmukainen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä? SuPerin mitoituslaskurilla voit tarkistaa asian.

Laskuria voi käyttää vain näiden yksiköiden henkilöstömitoituksen lainmukaisuuden tarkistamiseen.

Ennen kuin käytät laskuria, tutustu Valviran ohjeeseen ja välittömän ja välillisen työn määrittelyyn. Laskuri perustuu THL:n tekemään laskentakaavaan. Mitä tarkemmat luvut annat, sitä oikeamman tuloksen saat. 

Jotta voit käyttää laskuria, tulee sinulla olla seuraavat tiedot:

1. Asukkaiden lukumäärä

2. Hoitajien eli välitöntä työtä tekevien työntekijöiden lukumäärä

Tässä voidaan tarkoittaa työyksiköstä riippuen muun muassa seuraavia työntekijöitä: lähihoitaja, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, hoiva-avustaja. (Hoiva-avustaja merkitään kohtaan ’muu nimike’).

3. Tieto jokaisen työntekijän välittömään työhön käytetystä työajasta kolmen viikon ajalta

Välittömällä työajalla tarkoitetaan työaikaa, josta on vähennetty välilliset työt kuten siivous-, pyykki- ja kiinteistöhuolto sekä ruoan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys.

Vanhuspalvelulain muutos henkilöstömitoituksesta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä tuli voimaan 1.10.2020.


SUPERIN MITOITUSLASKURI VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON