Yksityinen

 

Selviytymissopimus tai -lauseke

Kilpailukykysopimuksen myötä on mahdollisuus ottaa käyttöön selviytymissopimus, riippuen työehtosopimuksesta. Yhteistä näille on kuitenkin se, että selviytymissopimusta voidaan käyttää vain erittäin painavissa ja poikkeuksellisissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Selviytymissopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen selviäminen taloudellisesta kriisistä ilman irtisanomisia helpottamalla muuten yrityksen taloutta. Irtisanomisen sijaan voidaan sopia erilaisista toimista, jotka vaihtelevat työehtosopimuksen mukaan. Katso alta oman työehtosopimuksen mukaiset ratkaisut.

Paikallinen sopiminen

Kilpailukykysopimuksella pyritään edistämään paikallista sopimista. Sopimus sisältää työehtosopimuksesta riippuen erilaisia lisäyksiä luottamusmiehen toimintaedellytyksiin. Katso alta eri työehtosopimusten muutokset luottamusmiesten toimintaedellytyksiin:

KIKY ja osittainen hoitoraha (Yksityinen)

Yksityisellä puolella työntekijöitä kehotetaan olemaan hyväksymättä yksipuolista työajan pidentämistä tai palkanlaskua. Työnantaja ei yksipuolisesti voi muutoksia tehdä, eikä työntekijöiden myöskään pidä eikä tarvitse allekirjoittaa mitään uusia sopimuksia asian tiimoilta.

Ongelmatapauksissa tulee olla yhteyksissä omaan luottamusmieheen. Mikäli työpaikalla ei ole luottamusmiestä, ottakaa yhteyttä SuPerin yksityissektorin edunvalvontaan:

-yksityissektorilla työskentelevät p. (09) 2727 9171

-sähköposti: edu@superliitto.fi

Työaikapankki

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen on tullut uutena osana mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki. Työaikapankista sovitaan aina erikseen työntekijän ja työnantajan välillä, siihen liittyminen on vapaaehtoista.

Pankkiin voidaan säästää lisä- tai ylityön korotusosa, lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvaus sekä varallaolokorvaus. Periaatteista on sovittava paikallisesti.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksessa työaikapankin säädökset pidettiin ennallaan.

AVAINTES:n osalta sopimukseen lisättiin tarkempia ohjeita työaikapankki sopimuksen sopimiseksi.