Yksityissektorin luottamusmiesvaalit 2019

Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet kaudelle 1.1.2020–31.12.2022

Mikä on luottamusmies?

Luottamusmies on SuPerin jäsen, joka haluaa hypätä keikkuvista vankkureista ja ryhtyä työpaikan uudisraivaajaksi. Hän tuntee tarvetta hoitaa yhteisiä asioita ja haluaa, että työpaikalla noudatetaan mm. työehtosopimuksessa sovittuja asioita. Hän on työskennellyt jonkin aikaa työpaikassaan ja haluaa kehittää työyhteisöä sekä tietää mistä puhuu ja miten toimia. Kukaan ei ole sheriffi syntyessään, joten SuPer kouluttaa kaikki luottamusmiehet.

Älä epäröi – ryhdy yksityissektorin luottamusmieheksi!

Sinulla ja työkavereillasi on oikeus valita luottamusmies työehtosopimuksen mukaisesti pienillekin työpaikoille.

Luottamusmiehenä edustat oman työehtosopimuksesi mukaisesti SuPerin, Erton ja Tehyn jäseniä. Luottamusmiehellä on oikeus saada tietoa ja käyttää työaikaa tehtävän hoitamiseen. Luottamusmies saa koulutusta tehtävään mm. SuPerin omilla kursseilla.

Lähde mukaan tai innosta työkaveri tehtävään!

  • Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa ennen vaalin toimittamista, mutta työnantaja ei muuten osallistu vaalin järjestämiseen.
  • Vaalin toimittamisesta vastaa lähinnä toimessa oleva luottamusmies tai mahdollisesti varaluottamusmies. Jos työpaikalla ei ole aikaisemmin ollut luottamusmiestä, voivat työntekijät järjestää vaalit.
  • Ehdokkaaksi voivat asettua ja luottamusmiehen valintaan osallistua vain työpaikan TSN:n liittojen varsinaiset jäsenet, joilla vaaliajankohtana on voimassa oleva työsuhde työnantajaan. Työnantajan edustaja ei voi asettua ehdokkaaksi eikä osallistua valintaan.

TSN ry on neuvottelujärjestö, joka neuvottelee työehtosopimukset sosiaali- ja terveyspalvelualan yksityisille työpaikoille. Neuvottelujärjestö koostuu kolmesta ammattiliitosta: SuPerista, Ertosta ja Tehystä. Neuvottelujärjestö mm. kouluttaa luottamusmiehet sekä ohjaa ja opastaa yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Luottamusmiesvaalin järjestäminen

Luottamusmiesvaaleissa noudatetaan TSN:n luottamusmiesvaaliohjetta. Loka-marraskuussa 2019 järjestettävissä vaaleissa valitaan luottamusmies ja varaluottamusmies kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

Työpaikoilla, joilla noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta sopimuskauden loppuun asti, järjestetään vaalit TSN:n vaaliohjeen mukaisesti. Luottamusmiehen toimikausi alkaa uuden työehtosopimuskauden alusta 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2022.

Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa ennen vaalin toimittamista. Työnantaja ei muuten osallistu vaalin järjestämiseen.

Vaalin toimittamisesta vastaa lähinnä toimessa oleva luottamusmies tai mahdollisesti varaluottamusmies. Luottamusmies kokoaa työpaikalta noin kolmen hengen vaalitoimikunnan, joka toteuttaa vaalit.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, kuka tahansa TSN:n jäsen voi aloittaa vaalivalmistelut ja vaalit voidaan käydä milloin tahansa. Kausi alkaa valintahetkestä ja päättyy vuoden 2022 loppuun.

Joissain isoissa konserneissa on sovittu erillisestä yrityskohtaisesta luottamusmiessopimuksesta, jossa luottamusmiesten toimialueet on erikseen määritelty. Voit tarvittaessa tarkastaa asian yksityissektorin järjestöasiantuntijoilta.

Vaaleista ilmoittaminen

Vaalitoimikunta huolehtii, että työpaikan TSN:n jäsenet ovat tietoisia vaaleista; miten ja milloin vaalit toimitetaan sekä miten voi ryhtyä luottamusmiesehdokkaaksi.

Ehdokkaaksi asettuminen ja äänioikeus

Ehdokkaaksi voivat asettua ja luottamusmiehen valintaan osallistua vain työpaikan TSN:n liittojen varsinaiset jäsenet, joilla vaaliajankohtana on voimassa oleva työsuhde työnantajaan.

Työnantajan edustaja ei voi asettua ehdokkaaksi eikä osallistua valintaan. Työnantajan edustaja on henkilö, joka esim. päättää työsuhteen ehdoista tai osallistuu neuvotteluihin työnantajana.

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnat ilmoitetaan esim. ilmoitustaululla jäsenille ja kirjallisena työnantajalle sekä luottamusmiehen liittoon.

Luottamusmiehen koulutus

Luottamusmiehet koulutetaan SuPerin omilla kursseilla sekä TSN:n järjestämillä luottamusmieskursseilla Aktiivi-instituutissa.


Liitto on sinun tukenasi. Kysy lisää! 

Ota yhteyttä:
yksityissektorin yksikkö, palvelunumero 09 2727 9171 (arkisin klo 9-13)
yksikön järjestöasiantuntijat:
Anne Meriläinen, anne.merilainen@superliitto.fi
Joni Vainikainen, joni.vainikainen@superliitto.fi