AVAINTES: ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto AVAINTES-alalla ja neuvotteluita tukeneissa sairaanhoitopiireissä päättyi 30.6.2020 klo 23.59. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähipäivinä.

Tiedote 1.7.: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos


Aiemmat tiedotteet

Tiedote 10.6.: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Avaintan sopimusalalle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin

Tiedote 12.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin

Tiedote 16.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin

Tiedote 17.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Sopimusshoppailulle piste – Ylityö- ja vuoronvaihtokielto nyt myös AVAINTAn vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin

Työehtosopimusten vertailua

Lähihoitajien kunta-alan työ- ja virkaehtosopimus on parempi kuin Avaintyönantajien palveluksessa olevien AVAINTES-sopimus. Meneillään olevissa tes-neuvotteluissa SuPer, Tehy ja ERTO (Sote ry) haluavat kuroa näitä eroja siten ja ehkäistä sopimusshoppailua.

Lähihoitajien palkkataso AVAINTES:ssa on alempi kuin kuntapuolella ja se heijastuu myös lisiin. Kuntapuolen palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden arviointiin ja on siten kannustava. AVAINTES:n vähimmäispalkka on monen lähihoitajan palkka henkilökohtaisesta ja tehtäväkohtaisesta kokonaisarviosta huolimatta.

Alla olevasta taulukosta esimerkkejä KVTES:n ja AVAINTES:n eroista.

Työehtosopimus

KVTES

AVAINTES

Työvuoron pituus

4−11 t. Sopien enintään 13 t.

 4−15 t. Suositus 10 h päivävuorossa ja 12 h yövuorossa.

Peräkkäiset työpäivät

Enintään 7.

Ei määritelty, viikkolepomääräysten kautta 12.

Jakson pituus jaksotyössä

Enintään 3 viikkoa, poikkeus 4 viikkoa.

Enintään 6 viikkoa, osa-aikaisilla 12 viikkoa.

Palkka

Tehtävän vaativuuden arvioinnin vuoksi juuri kenelläkään ei ole tes:n vähimmäispalkkaa (2017,41 €/kk).

Ei tehtävän vaativuuden arviointia. Tes:n vähimmäispalkka 2013,79 €/kk.

Epäpätevyysalennus

Enintään -10 %.

Enintään -15 %.

Äitiysvapaan palkka

72 arkipäivältä, jos palvelussuhde kuntaan keskeytymättä väh. 2 kk ennen äitiysvapaan alkamista.

72 arkipäivältä, edellyttäen, että työsuhde ennen vapaan alkamista työnantajaan väh. 6 kk

Isyysvapaan palkka

12 arkipäivää.

9 arkipäivää.

Tilapäinen hoitovapaa

Alle 12-vuotias lapsi.

Alle 10-vuotias lapsi.

Lisäksi AVAINTES:ssa on leikkuri, jota sovelletaan, jos osa lomasta maksetaan lomakorvauksena tai jos työssäolopäiviä lomavuoden lomakautena vähemmän kuin kuusi.

Myös henkilöstön edustajien (luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) toimintaedellytykset, kuten ajankäyttö ja koulutusoikeudet ovat kunta-alalla paremmat.