Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2020

TPTES

Terveyspalvelualalle sopimus

Tiedote 26.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

TPTES-sopimuksen ydinkohdat

Löydät TPTES-webinaarin (26.6.) tallenteen kirjautumalla jäsensivuille.


Terveyspalvelualalle neuvottelutulos

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Mehiläinen Länsi-Pohjassa on päättynyt 23.6. kello 9.00.

Tiedote 23.6.:Tehy, SuPer ja ERTO: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 17.–30.6.

 

Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 16.6.

Terveyspalvelualan neuvottelut eivät edistyneet tänään. Keskeiset asiat ovat edelleen kesken, eikä ratkaisua voida saavuttaa ennen kuin niiden osalta työnantajapuolella tapahtuu liikkumista. Palkkausjärjestelmään liittyvät asiat on saatava kuntoon, eikä merkittäviä tekstiheikennyksiä voida hyväksyä.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 22.6.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 12.6.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa tahti on tiivistynyt ja edistymistä on tapahtunut. Kuitenkin edelleen on tiettyjen keskeisten tavoitteiden osalta asioita, joissa on vielä työstämistä, ennen kuin ratkaisuun on mahdollista päästä. Tällaisia asioita ovat muun muassa palkkausjärjestelmän täsmentämiseen ja kiky-tuntien poistoon liittyvät asiat.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 8.6.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin koko tavoitekokonaisuuden läpikäyntiä. Avoinna on edelleen monia keskeisiä asioita, joista on päästävä yhteisymmärrykseen ennen kuin sopimusratkaisu voidaan saavuttaa.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 2.6.

Terveyspalvelualan neuvottelut jatkuvat edelleen. Tänään käsittelimme koko tavoitekokonaisuutta, erityisesti esillä olivat palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään sekä kiky-tuntien poistoon liittyvät asiat. Neuvotteluja on nyt sovittu aiempaa tiiviimpään tahtiin, jotta ratkaisuun päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Keskeneräisiä asioita on kuitenkin edelleen paljon.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 27.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin tänään hyvin kattavasti SuPerin ja Sote ry:n kaikista keskeisistä tavoitteista. Palkkausjärjestelmästä ja sen kehittämisestä/täsmentämisestä on puhuttu tämän neuvottelukierroksen aikana todella paljon ja niin myös tänään. Pientä, varovaista edistymistä on tämän osalta tapahtunut, mutta paljon on vielä kuitenkin tehtävää. Myös työolot ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä ammattitaidon kehittäminen olivat tämän päivän neuvotteluissa keskeisesti esillä. 


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 15.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa olivat tänään esillä kaikki keskeiset avoinna olevat asiat. Keskustelimme muun muassa palkkausjärjestelmään, työaikoihin, työhyvinvointiin, koulutuksiin ja henkilöstön edustajien asemaan liittyvistä asioista. Melkoisen tiukoissa tunnelmissa tänään neuvoteltiin, todella pienin askelin edetään. Neuvottelut jatkuvat 27.5.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 8.5.

Terveyspalvelualan neuvottelut sujuivat tänään hyvässä, rakentavassa hengessä. Pieniä edistysaskeleita saavutettiin palkkausjärjestelmän osalta, mutta paljon on vielä tehtävää. Keskustelimme myös neuvotteluiden kokonaistilanteesta ja kävimme läpi erinäisiä muita keskeisiä avoinna olevia asioita. Neuvottelut jatkuvat 15.5.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 29.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin tänään palkkausjärjestelmäasioiden lisäksi neuvottelujen kokonaistilanteesta. Paljon on vielä tehtävää ennen kuin sopimusratkaisu voidaan saavuttaa. Neuvottelut jatkuvat 8.5.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 22.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin tänään ainoastaan palkkausjärjestelmästä ja siihen liittyvistä asioista. Keskityimme erityisesti työn vaativuutta lisääviin tekijöihin, joiden käsittelyn aloitimme edellisellä neuvottelukerralla. Eteneminen on vallitsevasta tilanteesta johtuen hyvin hidasta, mutta positiivista on, että yhteisiäkin näkemyksiä työnantajapuolen kanssa on löytynyt.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 17.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin tänään jälleen kerran palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista, erityisesti keskityimme työn vaativuutta lisääviin elementteihin. Myös muita tekstitavoitteitamme oli keskusteluissa esillä. Neuvottelut etenivät hyvässä ja rakentavassa hengessä, mikä oli erittäin positiivista. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ennen kuin ratkaisuun päästään.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 9.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin keskustelua kaikista keskeisistä tavoitteista. Kuten edelliselläkin kerralla, myös tänään keskiössä olivat palkkausjärjestelmään liittyvät asiat.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 7.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa esillä olivat tänään osapuolten kaikki keskeiset tavoitteet sekä myös yleinen neuvottelu- ja koronatilanne. Tavoitteiden osalta keskustelimme erityisesti palkkausjärjestelmään ja sen selkiyttämistarpeisiin liittyvistä asioista.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 3.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskityttiin tänään palkkausjärjestelmään liittyviin asioihin ja tavoitteisiin. Suurena ongelmana terveyspalvelualalla on, että vaikka meillä on olemassa hyvä ja selkeä palkkausjärjestelmä, sitä ei työpaikoilla noudateta oikein.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 2.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin tänään hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti osapuolten tavoitteista. Erityisesti esillä olivat työaika-asiat sekä työoloihin, työhyvinvointiin sekä henkilöstön edustajien asemaan liittyvät tavoitteet. Neuvottelut jatkuvat huomenna palkkausjärjestelmään liittyvillä kysymyksillä.

Vaikka työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 31.3.2020, ovat nykyisen sopimuksen määräykset kuitenkin edelleen voimassa.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 30.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin edelleen keskustelua osapuolten tavoitteista. Erityisesti esillä olivat jälleen henkilöstön edustajien asema ja toimintaedellytykset. Neuvottelut etenevät tavanomaista hitaampaan tahtiin yleisestä tilanteesta johtuen.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 27.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkoimme tänään keskustelua osapuolten tavoitteista. Erityisesti keskityimme henkilöstön edustajien asemaan sekä työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin asioihin. Keskustelimme paljon myös yleisestä tilanteesta, toimme voimakkaasti esille hoitohenkilöstön hankalan tilanteen koronakriisin etulinjassa. Totesimme, että työnantajien tulee viimeistään nyt osoittaa arvostustaan hoitajille ja heidän työnsä tärkeydelle. Tähän tarvitaan muutakin kuin sanoja, nyt viimeistään on aika osoittaa arvostusta palkalla ja työolojen parantamisella.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 23.3.

Keskustelimme hyvin laajasti molempien osapuolten tavoitteista, esillä olivat muun muassa palkankorotukset, palkkausjärjestelmän kehittäminen, työehtosopimuksen soveltamisalan laajentaminen sekä työaikaan että työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat. Merkittävää lähentymistä ei vielä ole saavutettu, neuvotteluiden haasteellisuutta lisää vallitseva yleinen tilanne.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 19.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin tänään keskustelua henkilöstön edustajista. Erityisesti keskityttiin työsuojeluvaltuutettujen asemaan ja toimintaedellytyksiin. Käsittelimme myös yleistä neuvottelutilannetta sekä koronaan liittyviä asioita.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 5.3.

Tänään terveyspalvelualan neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstön edustajien asemaa ja toimintaedellytyksiä. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksia, ajankäyttöä, korvauksia ja mahdollisuuksia kouluttautua on parannettava.

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio osaavine toimijoineen on keskeinen edellytys hyvälle yhteistoiminnalle yrityksissä. Ennen kuin nämä asiat ovat kunnossa, ei paikallisesta sopimisesta voida edes puhua.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 28.2.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista ja palkankorotuksen muodosta. Työnantajapuolen tavoitteena on, että osa mahdollisesta palkankorotuksesta jaettaisiin paikallisena eränä. Meidän näkemyksemme on, että niin kauan kun työnantajat eivät noudata työehtosopimuksen määräyksiä palkkausjärjestelmään liittyen, eivätkä luottamusmiesten toimintaedellytykset ole kunnossa, paikallisesta erästä ei ole mahdollista keskustella.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 11.2.

Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelut jatkuivat 11. helmikuuta. Jatkoimme keskustelua osapuolten tavoitteista ja kävimme yksityiskohtaisesti läpi sekä työnantajaliiton että SuPerin/TSN:n tavoitteet. Esillä olivat muu muassa kiky-tuntien poisto, palkkaukseen liittyvät asiat, työolot ja työhyvinvointi sekä henkilöstön edustajien asema. Neuvotteluista on tulossa erittäin vaikeat, näkemyserot keskeisistä asioista ovat todella suuria. Työnantajapuolelta ei löydy ymmärrystä meidän tavoitteillemme, lisäksi työnantajaliiton esitykset heikennyksistä ovat todella merkittäviä.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualalla käynnistyivät 30.1.

Tapaamisessa käytiin puolin ja toisin läpi osapuolten tavoitteet ja niistä käytiin yleisen tason keskustelua. SuPerin keskeisinä tavoitteina ovat muun muassa tuntuvat palkankorotukset ja tasa-arvoerä, ns. kiky -tuntien poistaminen sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat työntekijäpuolelta SuPerin lisäksi Tehy ja Erto, työnantajapuolta edustaa Hyvinvointiala HALI ry.  


Lue myös