Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2020

Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 30.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin edelleen keskustelua osapuolten tavoitteista. Erityisesti esillä olivat jälleen henkilöstön edustajien asema ja toimintaedellytykset. Neuvottelut etenevät tavanomaista hitaampaan tahtiin yleisestä tilanteesta johtuen.

Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 2.4.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 27.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkoimme tänään keskustelua osapuolten tavoitteista. Erityisesti keskityimme henkilöstön edustajien asemaan sekä työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin asioihin. Keskustelimme paljon myös yleisestä tilanteesta, toimme voimakkaasti esille hoitohenkilöstön hankalan tilanteen koronakriisin etulinjassa. Totesimme, että työnantajien tulee viimeistään nyt osoittaa arvostustaan hoitajille ja heidän työnsä tärkeydelle. Tähän tarvitaan muutakin kuin sanoja, nyt viimeistään on aika osoittaa arvostusta palkalla ja työolojen parantamisella.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 23.3.

Keskustelimme hyvin laajasti molempien osapuolten tavoitteista, esillä olivat muun muassa palkankorotukset, palkkausjärjestelmän kehittäminen, työehtosopimuksen soveltamisalan laajentaminen sekä työaikaan että työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat. Merkittävää lähentymistä ei vielä ole saavutettu, neuvotteluiden haasteellisuutta lisää vallitseva yleinen tilanne.

Neuvottelut jatkuvat 27.3.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 19.3.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin tänään keskustelua henkilöstön edustajista. Erityisesti keskityttiin työsuojeluvaltuutettujen asemaan ja toimintaedellytyksiin. Käsittelimme myös yleistä neuvottelutilannetta sekä koronaan liittyviä asioita.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 5.3.

Tänään terveyspalvelualan neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstön edustajien asemaa ja toimintaedellytyksiä. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksia, ajankäyttöä, korvauksia ja mahdollisuuksia kouluttautua on parannettava.

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio osaavine toimijoineen on keskeinen edellytys hyvälle yhteistoiminnalle yrityksissä. Ennen kuin nämä asiat ovat kunnossa, ei paikallisesta sopimisesta voida edes puhua.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 28.2.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista ja palkankorotuksen muodosta. Työnantajapuolen tavoitteena on, että osa mahdollisesta palkankorotuksesta jaettaisiin paikallisena eränä. Meidän näkemyksemme on, että niin kauan kun työnantajat eivät noudata työehtosopimuksen määräyksiä palkkausjärjestelmään liittyen, eivätkä luottamusmiesten toimintaedellytykset ole kunnossa, paikallisesta erästä ei ole mahdollista keskustella.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 11.2.

Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelut jatkuivat 11. helmikuuta. Jatkoimme keskustelua osapuolten tavoitteista ja kävimme yksityiskohtaisesti läpi sekä työnantajaliiton että SuPerin/TSN:n tavoitteet. Esillä olivat muu muassa kiky-tuntien poisto, palkkaukseen liittyvät asiat, työolot ja työhyvinvointi sekä henkilöstön edustajien asema. Neuvotteluista on tulossa erittäin vaikeat, näkemyserot keskeisistä asioista ovat todella suuria. Työnantajapuolelta ei löydy ymmärrystä meidän tavoitteillemme, lisäksi työnantajaliiton esitykset heikennyksistä ovat todella merkittäviä.


Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualalla käynnistyivät 30.1.

Tapaamisessa käytiin puolin ja toisin läpi osapuolten tavoitteet ja niistä käytiin yleisen tason keskustelua. SuPerin keskeisinä tavoitteina ovat muun muassa tuntuvat palkankorotukset ja tasa-arvoerä, ns. kiky -tuntien poistaminen sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat työntekijäpuolelta SuPerin lisäksi Tehy ja Erto, työnantajapuolta edustaa Hyvinvointiala HALI ry.  


Lue myös