1.7. SOTE ry:n jäsenkirje AVAINTES:n jäsenille

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus/jäsenkirje

Ajankohtaista työehtosopimusneuvotteluista

  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Erto, SuPer ja Tehy) on jatkanut neuvotteluja AVAINTES:n erillisratkaisun saavuttamiseksi AVAINTA ry:n kanssa. Käydyissä neuvotteluissa ei ole vielä saavutettu neuvottelutulosta Sote ry:n ja Avainta ry:n välillä.
  • Neuvotteluista pidetään taukoa heinäkuussa ja niitä jatketaan jälleen elokuussa.
  • Liitot tiedottavat jäseniä neuvottelujen etenemisestä myöhemmin erikseen.

Pyydämme jäseniä seuraamaan omien liittojen jäsenviestintää, sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja.

Sote ry:n keskeisin neuvottelutavoite on turvata sote-sektorin veto- ja pitovoimaa pitkällä tähtäimellä. Muiden palkansaajajärjestöjen ja Avainta ry:n kesäkuussa solmimaa uutta AVAINTES:iä sovelletaan kaikkiin AVAINTES:n sopimusalalla työskenteleviin työntekijöihin. Näin ollen uudet työehtosopimusmuutokset ja palkankorotukset koskevat myös Erton, SuPerin ja Tehyn jäseniä. Muiden järjestöjen tekemän sopimusratkaisun sisällöstä on tiedotettu jäseniä tarkemmin 21.6.2022 lähetetyssä jäsenkirjeessä.

Sote ry:n jäsenien osalta erillisratkaisun sisällöstä tiedotetaan siinä vaiheessa, kun sopimusratkaisuun on päästy.

Hyvää kesää,

 

Niina Poijärvi                          Jukka Parkkola                              Sinikka Strömmer
Juristi                                      Sopimusneuvottelija                      Lakimies        
Tehy ry                                    SuPer ry                                         ERTO ry