13.4. jäsenkirje: Koko hoitoala on tärkeä

Hyvä superilainen

”Koko hoitoala on tärkeä – kaikki taistelevat kaikkien puolesta.”

SuPeriin on tullut kysymyksiä siitä, miksi esimerkiksi vanhustenhoito tai varhaiskasvatus eivät ole lakon piirissä. Osa jäsenistä kokee, että vain erikoissairaanhoitoa arvostetaan, kun se on lakossa.

Kaikki superilaiset ovat yhtä arvokkaita

Lakon piiriin kuuluminen ei tarkoita, että kyseinen sektori olisi muita parempi tai arvokkaampi. Erikoissairaanhoito ei ole vanhustenhoitoa tai varhaiskasvatusta merkityksellisempi SuPerille, vaan koko hoitoala ja kaikki superilaiset ovat yhtä arvokkaita. Kaikki työtaistelutoimissa mukana olevat taistelevat koko alan puolesta ja tavoitteemme koskevat kaikkia hoitajia, eivät vain erikoissairaanhoitoa.

Työtaistelutoimet asetetaan aina sillä perusteella, miten neuvottelut etenevät. Kaikkien toimien tarkoituksena on osoittaa työnantajalle, että neuvottelutavoitteemme ovat hyvin perustellut ja aina kannattaa neuvotella yhdessä. Hoitajapula on yhteinen haaste, joka ei katoa, ellei asialle tehdä jotakin. SuPer ja Tehy ovat esittäneet ratkaisuja, jotka ovat kohtuullisia, vaikka työnantajapuoli toisin väittää. Olemme asettaneet työtaistelutoimia päästäksemme neuvottelupöytään. Sovittelulautakunta yrittää nyt etsiä ratkaisua.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tehokas toimi, sillä moni yksikkö toimii jatkuvasti työntekijöiden ylitöiden ja vuorojen vaihtamisen varassa. Näin ei tietenkään tulisi tilanteen olla, vaan työnantajan on aina huolehdittava siitä, että henkilökuntaa on riittävästi. SuPerin ja Tehyn asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on menossa kunta-alalla samaan aikaan kuin ensimmäinen lakko erikoissairaanhoidossa. Ylityö- ja vuorovaihtokielto koskee koko kunta-alaa lukuun ottamatta lakon piirissä olevia kohteita.

Lakko ei ole tavoite eikä päätarkoitus, vaan äärimmäinen työtaistelukeino

Lakko ei koskaan ole tavoite eikä päätarkoitus, vaan se on äärimmäinen työtaistelukeino. Lakkotilanne tarkoittaa, että neuvottelut ovat todella vaikeat. Lakon tarkoituksena on saada työnantajapuoli kuuntelemaan työntekijöitä. Tällä hetkellä lakkokohteeksi on valittu erikoissairaanhoito ja ensimmäisen lakon jälkeen alkaa ensi viikolla toinen lakko, jos sopuun ei päästä. Toista lakkoa rajattiin viime hetkillä koskemaan vain erikoissairaanhoitoa, sillä ns. pakkotyölaki olisi hyvin suurella todennäköisyydellä vienyt lakko-oikeutemme. Ilman lakko-oikeutta meidän olisi vaikea viedä tavoitteitamme, palkkaohjelmaa ja työolojen parantamista, eteenpäin. On muistettava, että haemme ratkaisua hoitajapulaan, joka koskettaa kaikkia kansalaisia ja sen vuoksi olemme asettaneet työtaistelutoimia.

Ministeri Aki Linden kertoi Twitterissä 12.4. : ”Koska hoitoalan työtaistelu kuudessa sairaanhoitopiirissä päättyy 15.4. klo 6 eikä välittömästi laajene aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, ei myöskään potilasturvallisuus lakon takia vaarannu 15.-20.4. (klo 6), en vie potilasturvallisuuslakia valtioneuvoston käsittelyyn 13.4.2022.

Lakon rajaaminen erikoissairaanhoitoon ja sen siirtäminen muutamalla päivällä estivät siten pakkotyölain etenemisen hallituksen käsittelyyn keskiviikkona 13.4.

Vanhustenhoito on lakkokohteena haastava. Henkilöstömitoitus on jo nyt alle minimitason, jolla hyvää ja laadukasta vanhustenhoitoa voidaan toteuttaa. Mikäli palveluja supistettaisiin lakon vuoksi, siitä aiheutuisi vanhuksille väistämättä kohtuutonta haittaa. Siksi toisesta lakosta on rajattu pois vanhustenhoito. Lakkokohteita joudutaan aina arvioimaan tarkkaan tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatuksessa kuten myös vanhustenhoidossa työtaistelutoimena on ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on myös näillä sektoreilla tehokas työtaistelutoimi.

Kiitos sinulle, kun olet superilainen ja osallistut työtaistelutoimiin ja niiden tukemiseen.  Yhdessä voimme vaikuttaa alan palkkaukseen ja työoloihin ja koko hoitoalan tulevaisuuteen!

Silja Paavola,
SuPerin puheenjohtaja