15.9. Jäsenkirje: Ole mukana kotihoidon joukkoirtisanoutumisessa

Hyvä kotihoidon superilainen

SuPer on yhdessä Tehyn kanssa ilmoittanut jo keväällä valmistelevansa joukkoirtisanoutumista kotihoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Superilaisten kohdalla toimea suunnitellaan kotihoitoon. Liitot ovat jättäneet viisi lakkovaroitusta ja asettaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle. 

Näistä toimista huolimatta neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti ja pakkotyölaki on viemässä hoitajilta lakko-oikeuden. Neuvottelujen vauhdittamiseksi joudumme nyt asettamaan ja edistämään uusia työtaistelutoimia.

SuPerin liittohallitus päätti kokouksessaan 14.9. ryhtyä edistämään kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin ilmoitettavissa kohteissa. Näistä kohteista tehdään vielä erillinen päätös. Jos toimi koskee sinua, tulet saamaan asiasta lisätietoa. Olethan mukana! 

Mitä joukkoirtisanoutuminen tarkoittaa?

Joukkoirtisanoutuminen on SuPerin liittohallituksen päättämä laillinen työtaistelutoimenpide, jolla tuetaan työehtosopimusneuvotteluja superilaisten palkkojen nostamiseksi. 

Kenenkään ei pidä missään tapauksessa itse toimittaa mitään erillisiä  irtisanoutumisilmoituksia työnantajalle.

Kunta-alalle julistetaan tilapäisen siirron kielto

Liittohallitus päätti myös asettaa toistaiseksi voimassa olevan tilapäisen siirron kiellon koko kunta-alalle SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piiriin. Kielto astuu voimaan välittömästi. Tilapäisen siirron kiellon aikana superilaisia ei saa siirtää omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen / KVTES:n 1 luvun, 10 §, 1 mom perusteella.

Nyt tarvitaan työnantajalta ja valtiovallalta vastaantuloa ja vastuunottoa hoitajapulan ratkaisemiseksi. 

Hoitajapula on ratkaistava

SuPer on jo vuosia varoittanut yhä syvenevästä hoitajapulasta ja sen seurauksista. Tämä tilanne ei ole tullut päättäjille yllätyksenä. Historiallisen suuret työtaistelutoimet on asetettu, koska olemme historiallisen suuressa hoitajapulassa, joka uhkaa potilas- ja asiakasturvallisuutta joka päivä. Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava merkittävästi parantamalla alan palkkausta.

Tarvitsemme kaikkia superilaisia liiton asettamiin työtaistelutoimiin, jotta saavutamme tavoitteemme. Meillä on oikeus työtaisteluihin ja tavoitteemme ovat kohtuulliset.

Työtaistelutoimilla tavoitellaan aina mahdollisimman hyvää painostusvoimaa parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saamiseksi. Tavoitteena on aina sopimus, ei lakko.

Olethan mukana, tämä on #meidänkaikkienasia

Terveisin

Silja