21.6. SOTE ry:n jäsenkirje AVAINTES:n jäsenille

Ajankohtaista AVAINTES:n työehtosopimusneuvotteluista

  • AVAINTES:n neuvottelupöydässä on saavutettu neuvottelutulos AVAINTA ry:n sekä Juko ry:n, Jyty ry:n, JHL ry:n, OAJ ry:n ja KTN:n välille. Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Erto, SuPer ja Tehy) ei ole saavuttanut neuvottelutulosta AVAINTA ry:n kanssa.
  • Erton, SuPerin ja Tehyn osalta AVAINTES:n sopimukseton tila jatkuu ja neuvottelujen edistymisestä tiedotetaan erikseen mm. liittojen nettisivuilla.
  • Neuvottelut erillisratkaisun löytämiseksi jatkuvat edelleen. Sote-sektorin pito- ja vetovoiman turvaaminen on pitkällä tähtäimellä keskeisin tavoitteemme.
  • Muiden järjestöjen saavuttama neuvottelutulos vaikuttaa kuitenkin kaikkiin AVAINTES:n työehtosopimusalalla työskenteleviin työntekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet työehtosopimusmuutokset ja palkankorotukset koskevat myös Erton, SuPerin ja Tehyn jäseniä.

Erto, SuPer ja Tehy olivat mukana työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelujen loppusuoralle saakka ja olimme myös neuvottelemassa parannuksia työehtosopimukseen.

Avainta ry:n ja muiden järjestöjen tekemän sopimusratkaisun keskeisiä muutoksia selostetaan lyhyesti jäljempänä.

Sopimuskauden pituus

Muiden järjestöjen solmiman AVAINTES:n sopimuskausi on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu.

Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan myöhemmin vuonna 2024, ja mikäli niistä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan allekirjoittajien osalta irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle sovitut yleiskorotukset

  • 1.5.2022 yleiskorotus 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %.
  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 %.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi paikallista järjestelyerää 

  • 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 %
  • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %.

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa paikallisen järjestelyerän käytöstä. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta, jos selvitys erimielisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta annetaan henkilöstön edustajille ajallaan.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi keskitettyä kehittämiserää

Keskitettyjen erien käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Eristä huomioidaan laskennallisesti tiettyjä sopimusmuutoksia.

  • 1.6.2023 1,2 % keskitetty kehittämiserä
  • 1.2.2024 0,4 % keskitetty kehittämiserä

Palkantarkistuksiin vuodelle 2023 liittyy tarkastelulausekkeita.

Muita sopimusmuutoksia

1.8.2022 voimaantulevan perhevapaauudistuksen vaikutukset on otettu huomioon työehtosopimustasolla.

Vuosilomaluvussa oleva ns. B-rivi poistuu 1.4.2023 lukien. 

Kokemuslisämääräyksiä muutetaan 1.6.2023 lukien.

Henkilöstön edustajien palkkioita tarkistetaan 3,5 %:lla 1.5.2022 lukien takautuvasti.

Varallaoloa koskeviin määräyksiin on tehty tarkennuksia liittyen työaikalaista johtuviin muutostarpeisiin.

Sote ry:n jäsenien osalta mahdollisista muista tai poikkeavista muutoksista ilmoitetaan, kun sopimusratkaisuun on päästy.

Hyvää kesää,

 

Niina Poijärvi                             Jukka Parkkola                                Sinikka Strömmer
Juristi                                         Sopimusneuvottelija                        Lakimies        
Tehy ry                                       SuPer ry                                          ERTO ry