21.6. SOTE ry:n jäsenkirje SOSTES:n jäsenille: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalla (SOSTES)

SuPer, Tehy ja ERTO (Sote ry) ovat julistaneet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Määräaikainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto  

Määräaikainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee koko SOSTES-sopimusalaa ja alkaa 21.6.2022 klo 12.00 ja päättyy 1.7.2022 klo 23.59. Seuraa aktiivisesti liittosi viestintää.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin, Tehyn ja ERTOn jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä eikä työvuoroja vaihdeta.

Katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset. Ole tarvittaessa yhteydessä SuPerin edunvalvontaan.

Miksi julistimme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?

Sote ry:n keskeiset tavoitteet liittyen palkankorotuksiin ja työolojen kehittämiseen eivät ole edenneet. Neuvotteluja vaikeuttavat myös työnantajaliiton tekemät merkittävät heikennysesitykset. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vauhditamme neuvotteluja.

Jotta tavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että jokainen jäsen osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Nyt haemme pysyviä parannuksia työehtosopimukseen, joten älä suostu kiellon aikana tekemään ylityötä ja vuoronvaihtoja, vaikka niistä maksettaisiin paremmin kuin työehtosopimuksessa on sovittu.


Lisätietoa:

SuPerin, Tehyn ja ERTOn mediatiedote 21.6.
Katso usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset