4.5. SOTE ry:n jäsenkirje SOSTES:n jäsenille

Ajankohtaista työehtosopimusneuvotteluista – Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työehtosopimuksen sopimuskausi on päättynyt 30.4.2022

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluja on jatkettu, vaikka olemme tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Alan epäkohtien korjaamiseen liittyvien tavoitteiden, kuten työhyvinvoinnin parantamisen, työaikamääräysten tarkentamisen, poissaolomääräysten parantamisen, vuosilomamääräysten selkeyttämisen ja monien muiden asioiden neuvotteleminen on edistynyt hitaasti, mutta kuitenkin hieman edistynyt.

Pyrimme löytämään ratkaisua palkkaukseen ja edellä mainittuihin muihin asioihin liittyen vielä neuvottelupöydästä.

Pyydämme kuitenkin seuraamaan tilannetta aktiivisesti liittojen nettisivuilta ja muista viestimistä, kuten sosiaalisesta mediasta. Tilanne elää päivittäin, joten muutoksia neuvottelutilanteeseen voi tulla nopeasti.

Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan siihen asti, kunnes uudet työehtosopimukset on saatu neuvoteltua. Sote ry:n liitot (SuPer, Tehy ja Erto) tiedottavat jäseniään neuvotteluiden etenemisestä.

Tarkistakaa myös jäsentietojenne ajantasaisuus, jotta kaikki viestit tulevat varmasti perille.

 

Hyvää kevään jatkoa!

Jukka Parkkola                        Mirja Kinnunen               Camilla Heikkinen
Sopimusneuvottelija                Juristi                              Lakimies    
SuPer ry                                   Tehy ry                           ERTO ry