29.2. jäsenkirje: ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 1.3. klo 15

Hyvä superilainen,

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät eilen (28.2.) Kuntatyönantajan ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. SuPer ja Tehy  julistavat kaikille kunta-alan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaakseen neuvotteluja.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 1.3.2022 kello 15.00 ja päättyy 8.3. klo 15.00.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä työskenteleviä superilaisia, jotka työskentelevät KVTES:n tai SOTE-sopimuksen piirissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske yksityisellä sektorilla työskenteleviä, koska siellä työehtosopimukset ovat edelleen voimassa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana superilaiset kieltäytyvät vaihtamasta työvuoroja sekä tekemästä ylityötä. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti, ellei toisin sovita.

SuPerin päätavoitteita ovat palkankorotukset ja palkkaohjelma. SuPer on yhdessä Tehyn kanssa esittänyt sote-alalle viiden vuoden pelastusohjelmaa, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 % vuosittain ostovoimaa turvaavien normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että jokainen superilainen osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Työnantaja on saattanut paikallisesti sopia merkittävistäkin korvauksista esimerkiksi vuoronvaihdoista. Nyt haemme pysyviä korotuksia peruspalkkaan, joten älä suostu kiellon aikana tekemään ylityötä ja vuoronvaihtoja, vaikka niistä maksettaisiin paremmin kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto asetetaan tukemaan neuvottelutavoitteiden saavuttamista. Jotta tukitoimet ovat vaikuttavia, jokaisen jäsenen toiminta on erittäin tärkeää. Meillä on oikeus vaatia asianmukaista palkkaa ja palkkakehitystä ja on aika osoittaa se toimin, yhdessä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimi.

SuPerin puheenjohtajana muistutan, että on työnantajan tehtävä huolehtia aina siitä, että henkilöstömäärä on riittävä kaikkina vuorokaudenaikoina. Palvelujen tuottaminen ei saa koskaan olla sen varassa, että työntekijöitä vaaditaan tekemään ylityötä ja vaihtamaan työvuoroja.

Saat tietoa ja apua SuPerista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

Työpaikkasi oma luottamusmies ja ammattiosastosi ovat tukenasi.

Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdessä voimme vaikuttaa parempaan palkkaukseen sekä parempiin työehtoihin ja alan tulevaisuuteen.

Yhdessä olemme enemmän!

Silja Paavola,
SuPerin puheenjohtaja