Joukkoirtisanoutuminen

Kysymyksiä ja vastauksia joukkoirtisanoutumiseen liittyen

Mitä joukkoirtisanoutuminen tarkoittaa?

Joukkoirtisanoutuminen on työtaistelutoimenpide, jonka valmistelun SuPerin hallitus on päättänyt aloittaa. Sillä pyritään tukemaan työehtosopimusneuvotteluja ja nostamaan superilaisten palkkoja sekä parantamaan työehtoja. Joukkoirtisanoutuminen on tarkoitus kohdistaa ensi vaiheessa kotihoitoon.

SuPerin hallitus tulee aikanaan tekemään tarkemmat päätökset joukkoirtisanoutumisen toteuttamisen aikataulusta, kohdentamisesta sekä toimenpiteen muista yksityiskohdista.

Jos joukkoirtisanoutuminen joudutaan toteuttamaan, työntekijän työsuhde jatkuu SuPerin joukkoirtisanoutumisilmoituksen jälkeen irtisanomisajan aivan normaalisti. Irtisanomisajalla tehdään normaalisti työtä vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Työnantaja maksaa irtisanomisajalta normaalisti palkan. Irtisanomisajalta kertyy normaalisti vuosilomaa.

Jos neuvottelutulosta ei ole saavutettu irtisanomisajan kuluessa, joukkoirtisanoutumiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Kyse on SuPerin järjestönä toimeenpanevasta työtaistelutoimesta.

SuPer ei tule hyväksymään sellaista sovintoehdotusta eikä tekemään sellaista työehtosopimusta, jolla joukkoirtisanoutumiseen osallistuvat työntekijät eivät pääsisi entisiin työtehtäviinsä entisin työsopimuksen mukaisin ehdoin ns. vanhoina työntekijöinä.

Joukkoirtisanoutuminen on poikkeuksellinen työtaistelutoimi. Lue myös SuPer-lehden artikkeli aiheesta


www.superliitto.fi/neuvottelukierros