Joukkoirtisanoutuminen

Kysymyksiä ja vastauksia joukkoirtisanoutumiseen liittyen

Mitä joukkoirtisanoutuminen tarkoittaa?

Joukkoirtisanoutuminen on työtaistelutoimenpide, jonka valmistelun SuPerin hallitus on päättänyt aloittaa. Sillä pyritään tukemaan työehtosopimusneuvotteluja ja nostamaan superilaisten palkkoja sekä parantamaan työehtoja. Joukkoirtisanoutuminen on tarkoitus kohdistaa ensi vaiheessa kotihoitoon.

SuPerin hallitus tulee aikanaan tekemään tarkemmat päätökset joukkoirtisanoutumisen toteuttamisen aikataulusta, kohdentamisesta sekä toimenpiteen muista yksityiskohdista. Joukkoirtisanoutuminen ei tapahdu vielä kesän aikana.

Jos joukkoirtisanoutuminen joudutaan toteuttamaan, työntekijän työsuhde jatkuu SuPerin joukkoirtisanoutumisilmoituksen jälkeen irtisanomisajan aivan normaalisti. Irtisanomisajalla tehdään normaalisti työtä vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Työnantaja maksaa irtisanomisajalta normaalisti palkan. Irtisanomisajalta kertyy normaalisti vuosilomaa.

Jos neuvottelutulosta ei ole saavutettu irtisanomisajan kuluessa, joukkoirtisanoutumiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Kyse on SuPerin järjestönä toimeenpanevasta työtaistelutoimesta.

SuPer ei tule hyväksymään sellaista sovintoehdotusta eikä tekemään sellaista työehtosopimusta, jolla joukkoirtisanoutumiseen osallistuvat työntekijät eivät pääsisi entisiin työtehtäviinsä entisin työsopimuksen mukaisin ehdoin ns. vanhoina työntekijöinä.

Miten joukkoirtisanoutuminen toteutetaan käytännössä?

SuPer tiedottaa asian etenemisestä kaikissa sen vaiheissa. Seuratkaa tarkasti SuPerin viestintäkanavia, joista löytyvät ainoat oikeat ja ajantasaiset tiedot joukkoirtisanoutumisen toteuttamisen etenemisestä.

Tässä vaiheessa kenenkään ei pidä itse irtisanoutua työtaisteluun vedoten.

Joukkoirtisanoutuminen on SuPerin työtaistelutoimi. SuPer huolehtii joukkoirtisanoutumisen jatkotoimenpiteistä yhteisesti kaikkien osalta.

Milloin joukkoirtisanoutuminen toteutetaan?

Joukkoirtisanoutuminen ajoitetaan siten, että työtaistelutoimenpiteen painostusvaikutus on suurin mahdollinen. Kyseessä on hoitajapulan ratkaisu ja alakohtainen ongelma, joka ei koske koko kuntasektoria.

SuPerin hallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022, että joukkoirtisanoutumisen toteutetaan aikaisintaan, kun kuntasektorin muut työehtosopimukset on sovittu. Joukkoirtisanoutuminen toteutetaan kuitenkin viimeistään hyvinvointialueille siirtyvän sote-henkilöstöä koskevan liikkeenluovutuksen 1.1.2023 jälkeen, ellei asiassa saavuteta sovintoratkaisua.  

Joukkoirtisanoutumista ei toteuteta kesällä, koska jäsenten kesälomia ei haluta vaarantaa.

Tarkemmasta aikataulusta ja toteutuksesta päättää SuPerin hallitus.

Miten toimeentulo turvataan joukkoirtisanoutumisen tapahtuessa?

Jos SuPerin hallitus tekee päätöksen joukkoirtisanoutumisesta, se tullee samassa yhteydessä päättämään korvauksesta joukkoirtisanoutuneille sen varalta, että neuvottelutulosta ei ole saavutettu irtisanomisajan kuluessa ja joukkoirtisanoutuneiden palvelussuhde ehtii päättyä.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros