Kertakorvaus kunnissa työskenteleville

Kunnissa työskenteleville ylimääräinen kertakorvaus 467 euroa kesäkuussa 

Kunnissa työskenteleville maksetaan kesäkuussa ylimääräinen kertakorvaus 467 euroa. Asiasta on sovittu yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

Tämä kertakorvaus maksetaan kaikille täysaikaisille työntekijöille ja viranhaltijoille. Vaatimuksena on, että palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023 saakka. Myös vapaalla olevat työntekijät, esimerkiksi hoito-, sairaus- tai opintovapaalla tai vuosilomalla olevat, saavat korvauksen. Tärkeää on, että palvelussuhde on voimassa ko. ajan. 

Osittaisella hoitovapaalla olevat saavat myös kertakorvauksen täysimääräisenä. Työnantajan pitää maksaa puuttuva korvaus takautuvasti mahdollisimman pian. Saatavasta ei makseta viivästyskorkoa (päivitetty 2.10.2023).

Varhaiskasvatuksen ja koulujen superilaisille lisäksi 120 euron korvaus

Liitteen 5 piirissä (varhaiskasvatus ja koulut) maksetaan lisäksi ylimääräinen 120 euron kertakorvaus, jonka maksamisen ehdot ovat samat kuin edellä eli palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023 saakka ja myös vapaalla olevat työntekijät saavat korvauksen.

 Osa-aikatyötä tekeville kertakorvaus maksetaan heidän 31.5.2023 olevan osa-aikaprosentin mukaan.

Kertakorvaus maksetaan 30.6.2023.


Usein kysyttyä kertakorvauksesta  

Saanko kertakorvauksen, vaikka olen hoitovapaalla/opintovapaalla/työvapaalla jne.? 

Kyllä saat. Määrittävä tekijä on, että työsuhde on voimassa 2.5.2023 ja 31.5.2023 välisen ajan.

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai teen muuten osa-aikaisuutta. Minkä suuruisen kertakorvauksen saan? 

Kertaeräkorvaus lasketaan toukokuun osa-aikaprosentin mukaisesti. Jos teet 80 % suuruista osa-aikaisuutta, saat 80% kertakorvauksen.

Työskentelen epäpätevänä varhaiskasvatuksen opettajana, minkä suuruisen kertakorvauksen saan? 

Saat molemmat kertakorvaukset eli 467 euroa ja 120 euroa.  Epäpätevät varhaiskasvatuksen opettajat kuuluvat KVTES:n liite 5:n piiriin.  

Toimin koulunkäynninohjaajana. Saanko kertakorvauksen?

Kyllä saat. Koulunkäynninohjaajat kuuluvat liitteen 5 piiriin. Tällöin koulunkäynninohjaajat saavat molemmat kertakorvaukset, 467 euroa sekä 120 euroa.