Usein kysyttyä lakosta (SOSTES)

SuPer on julistanut lakon tietyille yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattaville työpaikoille.

Mikä lakko on?

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta eli kyse on työn väliaikaisesta keskeyttämisestä. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu järjestön toimeenpanemaan lakkoon.

Mitä lakkoja on julistettu?

SuPer oli mukana kahdessa lakossa, joista annettiin lakkovaroitukset 4.5.2023 kello 13.00.

  • Sote ry (SuPer, Erto, Tehy) julisti lakon tietyille yksityisen sosiaalipalvelualan ympärivuorokautisen/ent. tehostetun palveluasumisen työpaikoille. Tarkempi listaus kohteista täältä 
  • SuPer on lisäksi julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien kaikille varhaiskasvatuksen työpaikoille. Tarkempi listaus kohteista kohteista täältä

SuPer on mukana kahdessa lakossa, joista on annettu lakkovaroitukset 16.5.2023 kello 14.30.

  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien varhaiskasvatuksen työpaikoille Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.
  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien tietyille työpaikoille lastensuojelussa. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.

SuPer, Tehy ja Erto (Sote ry) ovat antaneet 17.5. kello 15.00 lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

  • Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta. 

SuPer on mukana kolmessa lakossa, joista on annettu lakkovaroitukset 31.5.2023 kello 15.00. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.

  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan lastensuojelun työpaikoille. Toimipisteet sijaitsevat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueella.
  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoille. Henkilökohtaisia avustajia koskevan lakkovaroituksen piiriin kuuluvat kaikki Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa työskentelevät henkilökohtaiset avustajat.
  • Sote ry (SuPer, Erto, Tehy) on julistanut lakon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä on 39 ilmoitettua työyksikköä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa?

Sote ry:n julistama ympärivuorokautisen palveluasumisen lakko kohdistuu vain alla luetelluilla työpaikoilla yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävään työhön: 

SuPerin julistama varhaiskasvatuksen lakko kohdistuu vain alla lueteltujen yritysten varhaiskasvatuksen Suomen toimipisteissä tehtävään työhön, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin:

Huom! Jos työpaikkasi ei ole listassa, ei työpaikkasi ole lakon piirissä.

Työpaikkani ei ole listassa, mitä tämä tarkoittaa?

Jos työpaikkasi ei ole listassa, ei lakko kohdistu työpaikallasi tehtävään työhön eikä näin ollen vaikuta työskentelyysi. Sinun tulee siis jatkaa työntekoa normaalisti.

Jatkuuko ylityö- ja vuoronvaihtokielto lakkoilmoituksesta huolimatta?

Aiemmin ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisena. Määräaikainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee koko yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimusalaa. Se alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00.

Mitä muita työtaistelutoimia on voimassa yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) on julistanut 31.5. määräaikaisen ja rajatun hakusaarron sekä keikkailukiellon yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) noudattaville työpaikoille. Nämä toimet alkavat 31.5.2023 kello 15:00 ja päättyvät 14.6.2023 kello 15:00.

Onko minun osallistuttava lakkoon, jos työskentelen lakkokohteessa? 

SuPerin  tekemä päätös lakosta on jäseniä sitova. SuPerin lakkokohteissa työskentelevät jäsenet osallistuvat lakkoon! Työtaisteluilla tavoitellaan parannuksia työehtoihin koko alalle ja joukossa on voimaa. 

Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät ovat rikkureita. SuPerin hallinto päättää rikkuruuden seurauksista jäsentensä osalta. 

Rikkureita ovat myös muut kuin lakon ilmoittaneen liiton jäsenet (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), jotka tekevät lakonalaista työtä, sillä lakonalaista työtä ei saa tehdä.  

Työpaikalleni annettiin lakkovaroitus, mutta en kuulu liittoon. Kannattaako minun silti osallistua lakkoon? Entä kannattaako minun liittyä SuPerin jäseneksi?

Myös järjestäytymättömät eli liittoon kuulumattomat työntekijät voivat osallistua lakkoon, eikä tästä saa seurata heille sanktioita työnantajan taholta. Lakolla tavoitellaan parempia työehtoja ja lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä. Lakko on tehokkaampi, kun myöskään järjestäytymättömät eivät tee lakonalaista työtä.

Lakon ajalta maksettava lakkoavustus maksetaan kuitenkin vain liiton jäsenille. Lisäksi liiton jäsenet saavat ajantasaista ja hyödyllistä tietoa lakosta lakon aikana ja voivat myös ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin heitä askarruttavista asioista.

Sinunkin kannattaa ehdottomasti liittyä SuPerin jäseneksi. Näin olet omalta osaltasi mukana tukemassa parempien työehtojen saavuttamista koko alalle. 

Liity jäseneksi täällä.


Katso muut usein kysyttyä sisällöt lakosta aihealueittain

Valitse ensin aihe ja napsauta plusmerkistä auki kyseisen aihealueen alle kootut kysymykset vastauksineen. Voit sulkea kyseisen kokonaisuuden miinusmerkistä.