Työterveyslaitoksen työehtosopimus 2022–2024

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta on saavutettu 30.5.2022 neuvottelutulos, jonka osapuolet ovat hyväksyneet.

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen ydinkohdat

Sopimuskausi: 1.4.2022–31.3.2024.

Palkankorotukset:
Palkankorotukset 1.6.2022 ja 1.11.2022 lukien

  •  Yleiskorotus, jolla henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.6.2022 alkaen 1,3 %
  •  Paikallinen erä 0,6 %, jonka kohdentamisesta työnantaja ja pääluottamusmiehet neuvottelevat 31.10.2022 mennessä
    • Mikäli paikallisen erän kohdentamisesta ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää 0,4 % paikallisen erän kohdentamisesta ja loput 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena
    • Erä maksetaan 1.11.2022 palkanmaksun yhteydessä.

Palkankorotukset 1.4.2023 lukien

  • Palkankorotuksista neuvotellaan 15.2.2023 mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023 (1+1).

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksessa on huomioitu perhevapaamääräys perhevapaauudistuksen mukaiseksi 1.8.2022 alkaen.

Vuosilomauudistuksesta on sovittu ja 1.4.2024 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk).

Lisäksi palkkausjärjestelmää kehitetään.