Suojaa ja suojaudu koronavirukselta

Miten koronavirustilanne vaikuttaa superilaisten työpaikoilla?

SuPer päivittää tälle sivulle tietoa ja ohjeita tilanteeseen liittyen tarpeen mukaan. Sivua päivitetty 7.6.2021.

Laki suojelee työntekijää. Jos työntekijällä on perussairauksia, jotka heikentävät vastustuskykyä, tulisi hänellä olla mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toisiin työtehtäviin. Keskustele asiasta työterveyshuollon ja oman esimiehesi kanssa.

Työterveyslaitos on 18.3. julkaissut uuden koronaohjeen sote-alalle. Lue asiasta lisää täältä ja tutustu TTL:n ohjeeseen


Koronarokote

Suomen tavoitteena on suojata koko väestö. Suomen koronastrategian mukaan rokotteita tarjotaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Rokotuksissa käytetään Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita rokotteita. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Ajantasaista tietoa koronarokotusten edistymisestä saat THL:n verkkosivuilta täältä. THL raportoi koronarokotusten edistymisestä päivittäin ja ko. verkkosivulle kootaan tietoa rokotuskattavuudesta ja annettujen rokoteannosten lukumääristä.

Kunnat järjestävät rokotukset

Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä covid-19-rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokottamisen toimeenpanossa työterveyshuolto voi toimia kuntien tukena osallistumalla työntekijöiden rokottamiseen.

Kunnat myös tiedottavat rokotuksista kuntalaisille, kun koronarokotteita on saatavilla esimerkiksi ikääntyneille, riskiryhmään kuuluville ja myöhemmin myös muille halukkaille. Tiedottamisen tavat vaihtelevat kunnittain. 

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten kannanotto koronarokotuksiin »

Katso SuPerin usein kysytyt kysymykset koronarokotteesta »

SuPerin edustajisto: Rokotusten alueellinen kohdentaminen ei saa viivästyttää hoitoalan ammattilaisten rokotuksia »

Tutustu kaikkiin SuPerin koronaa koskeviin tiedotteisiin, blogeihin ja verkkosisältöihin » 

SAK, Akava ja STTK: Koronarokotteen ottaminen on laskettava palkalliseksi työajaksi »


Sairastuitko koronaan työtehtävissä?

Kun hoitaja sairastuu työssään koronaan, se pitää todeta ammattitaudiksi.

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka todennäköisesti on aiheutunut työntekijälle pääosin altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle esimerkiksi työnteon yhteydessä tai työntekopaikan alueella. Jos hoitaja sairastuu koronaan hoitaessaan koronapotilaita, on syytä epäillä, että hän on saanut sen työtehtävissä.

Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuolto tekee perusterveydenhuollolle kuuluvat tutkimukset. Lue asiasta tarkemmin


Poikkeusolot päättyivät 27.4.

Koronaviruksen vuoksi julistetut poikkeusolot Suomessa päättyivät ja valmiuslain soveltaminen lakkaa.

Valtioneuvosto päätti asiasta 27.4. ylimääräisessä istunnossaan. Poikkeusolojen päättyessä valmiuslain soveltaminen lakkasi ja hallitus antoi eduskunnalle kumoamisasetukset valmiuslain säädöksistä.

Lue uutinen 5.3. poikkeusoloista ja valmiuslain myötä käyttöön otetuista pykälistä

SuPerin usein kysytyt kysymykset:


Viranomaisohjeita koronaan liittyen

Hoivakodin käytävä

Koronaviruksen ja muiden infektioiden torjuntaan liittyvät ammattilaisten ohjeistukset ovat kootusti saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Lue myös: Koronaepidemia: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset


Ohjeet työntekijöille koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi käytettävien henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille.


Ohjeet koronavirustartuntojen torjuntaan pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

THL ohjeita voidaan soveltaa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille:

Valvira ja aluehallintoviranomaiset: Ohje kunnille ja palvelujen tuottajille keskeisimmistä karanteeni- ja eristämispäätöksissä huomioitavista asioista sosiaalihuollon asumispalveluissa


Ohjeet kotiin annettavissa palveluissa


Koronaepidemiatoimet ja varautuminen varhaiskasvatuksessa


Vammaispalveluiden koronatieto kootusti


Ohje suun terveydenhuollon yksiköille


Ohje vainajien käsittelyyn


THL: Mielen hyvivointi koronaepidemian aikana 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Selkokielistä ja monikielistä koronatietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö: Sote-asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen poikkeusoloissa