Suojaa ja suojaudu koronavirukselta

Miten koronavirustilanne vaikuttaa superilaisten työpaikoilla?

SuPer päivittää tälle sivulle tietoa tilanteeseen liittyen. Päivitämme ohjeita ja sivuja tarpeen mukaan.

Jos kuulut riskiryhmään

Laki suojelee työntekijää. Jos työntekijällä on perussairauksia, jotka heikentävät vastustuskykyä, tulisi hänellä olla mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toisiin työtehtäviin. Keskustele asiasta työterveyshuollon ja oman esimiehesi kanssa.

Koronarokote

Uutinen päivitetty 26.2.2021

Suomessa 347 082 ihmistä  (26.2.) on saanut koronavirusrokotteen. Suomen tavoitteena on suojata koko väestö. Suomen koronastrategian mukaan rokotteita tarjotaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Rokotuksissa käytetään Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä covid-19-rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokottamisen toimeenpanossa työterveyshuolto voi toimia kuntien tukena osallistumalla työntekijöiden rokottamiseen.

Teho-osastojen henkilökunta ja muut ensimmäisten kohderyhmien sote-ammattilaiset on rokotettu hyvin kattavasti. Myös hoivakotien asukkaita ja henkilökuntaa on rokotettu runsaasti. Yli 80-vuotiaista 153 803 on saanut ensimmäisen annoksen ja 15 467 toisen annoksen. (26.2.)

Katso usein kysytyt kysymykset koronarokotteesta

Lue myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:


Tuoreimmat tiedotteet, kannanotot ja SuPer-lehden artikkelit koronasta

Tutustu kaikkiin SuPerin koronaa koskeviin tiedotteisiin, blogeihin ja verkkosisältöihin » 


Viranomaisohjeet koronaan liittyen

Hoivakodin käytävä

Alta löydät suoria linkkejä viranomaisohjeisiin. Koronaviruksen ja muiden infektioiden torjuntaan liittyvät ammattilaisten ohjeistukset ovat kootusti saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Koronaepidemia: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset (thl.fi)


Ohjeet työntekijöille koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

THL: Hengityksensuojaimien käyttö

Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille koronavirustartunnan ehkäisyyn

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi käytettävien henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille.


Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut ohjeet, joita voidaan soveltaa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille:


Vammaispalveluiden koronatieto kootusti

THL: Koronavirus ja vammaispalvelut


Ohjeet kotiin annettavissa palveluissa

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa 

Työterveyslaitos: Ohje kotihoidon työntekijöiden suojaamiseen


Koronaepidemiatoimet ja varautuminen varhaiskasvatuksessa

Lapset ja koronavirus (thl.fi)

Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi (ttl.fi)

Koronaepidemiatoimet ja varautuminen Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi)


THL: Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje suun terveydenhuollon yksiköille (päivitetty 2.9.).


THL: Ohje vainajien käsittelyyn COVID-19-infektiossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Vainajien käsittelyohjeet varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa


THL: Huoli ja jaksaminen koronaepidemian aikana

On normaalia, että koronaviruksen leviäminen herättää huolta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut ohjeita hyvinvointiin.

Tutustu ohjeisiin, joilla omaa ja läheisten pelkoa ja huolta voi lievittää


STM: Saavutettavaa ja monikielistä koronavirustietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi selkosuomeksi, viittomakielellä ja monikielisesti tehtyyn koronavirusviestintään.

Linkit saavutettavuudesta STM:n sivuilla


STM: Yhdenvertaisuus toteutuu koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sote-asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta