Suojaa ja suojaudu koronavirukselta

Miten koronavirustilanne vaikuttaa superilaisten työpaikoilla?

Päivittämme tälle sivulle tietoa ja ohjeita tarpeen mukaan. Viimeksi päivitetty 5.1.2022.

Laki suojelee työntekijää. Jos työntekijällä on perussairauksia, jotka heikentävät vastustuskykyä, tulisi hänellä olla mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toisiin työtehtäviin. Keskustele asiasta työterveyshuollon ja oman esimiehesi kanssa.

Työterveyslaitos on julkaissut koronaohjeen sote-alalle. Ohjetta voi käyttää työpaikalla tukena suunniteltaessa työpaikan omia koronaohjeita. 

Tärkeimmät tartuntojen ehkäisykeinot ohjeessa ovat rokotuksen ottaminen, käsien peseminen, maskien käyttö ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Tutustu TTL:n ohjeeseen.


Koronarokote

Suomen tavoitteena on suojata koko väestö. Rokotteita tarjotaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Rokotuksissa käytetään Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita rokotteita. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat. THL huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille. Kunnat tiedottavat rokotuksista kuntalaisia.

Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä covid-19-rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokottamisen toimeenpanossa työterveyshuolto voi toimia kuntien tukena osallistumalla työntekijöiden rokottamiseen.


Koronarokotus väliaikaisesti tartuntatautilakiin

Eduskunta hyväksyi 28.12.2021 tartuntatautilakiin lisättäväksi väliaikaisen 48 a §:n koskien sote-palveluissa käytettäviltä työntekijöiltä edellytettävää rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa koronavirustautia vastaan.

Tartuntatautilain 48 a § tuli voimaan 1.1.2022. Työnantaja saa käsitellä työntekijöiden koronavirussuojaa koskevia terveystietoja 1.1.2022 lukien. Säännöksen 1 ja 3 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 30 päivän kuluttua lain voimaantulosta eli 31.1.2022 lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että covid-19-suojaa voidaan edellyttää työntekijältä aikaisintaan 31.1.2022. Työntekijä saa jatkaa työskentelyä normaalisti vielä 30.1.2022 asti, vaikka hän ei olisi ottanut koronarokotetta.


Sairastuitko koronaan työtehtävissä?

Kun hoitaja sairastuu työssään koronaan, se pitää todeta ammattitaudiksi.

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka todennäköisesti on aiheutunut työntekijälle pääosin altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle esimerkiksi työnteon yhteydessä tai työntekopaikan alueella. Jos hoitaja sairastuu koronaan hoitaessaan koronapotilaita, on syytä epäillä, että hän on saanut sen työtehtävissä.

Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuolto tekee perusterveydenhuollolle kuuluvat tutkimukset. Lue asiasta tarkemmin


Kannanottoja


Viranomaisten ohjeita koronaan liittyen

Hoivakodin käytävä

Ohjeet työntekijöille koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi käytettävien henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille.


Ohjeet koronavirustartuntojen torjuntaan pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

THL:n ohjeita voidaan soveltaa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille:

Valvira ja aluehallintoviranomaiset: Ohje kunnille ja palvelujen tuottajille keskeisimmistä karanteeni- ja eristämispäätöksissä huomioitavista asioista sosiaalihuollon asumispalveluissa


Ohjeet kotiin annettavissa palveluissa


Koronaepidemiatoimet ja ohjeet varhaiskasvatuksessa


Vammaispalveluiden koronatieto


Ohje suun terveydenhuollon yksiköille


Sosiaali- ja terveysministeriö: Sote-asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen poikkeusoloissa


Poikkeusolot päättyivät 27.4.

Koronaviruksen vuoksi julistetut poikkeusolot Suomessa päättyivät 27.4. Poikkeusolojen päättyessä valmiuslain soveltaminen lakkasi ja hallitus antoi eduskunnalle kumoamisasetukset valmiuslain säädöksistä. Lue uutinen 5.3. poikkeusoloista ja valmiuslain myötä käyttöön otetuista pykälistä