Lähihoitajakoulutus ja korona

Päivitetty 7.1.2022

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Jos työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Terveydenhoitoalalla tulee ottaa huomioon, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita, mikäli terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.
Lähde: OKM  (minedu.fi)

Tartuntatautilain 48 a § tuli voimaan 1.1.2022 ja se koskee myös opiskelijoita, jotka ovat sosiaali-ja terveydenhuollossa työelämässä oppimassa ja työharjoittelussa yksiköissä, joissa on asiakkaina ja/tai potilaina riskiryhmiin kuuluvia.

Tartuntatautilaki 48 a §: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. (1 momentti)

Työnantajalla on oikeus käsitellä sellasia työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan terveystietoja, jotka koskevat tämän soveltuvuutta 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin.

Miten opiskelu työpaikalla jatkuu?

Työelämässä oppiminen ja näytöt toteutetaan annettujen ohjeiden ja työpaikkojen tilanteen mukaan.

Usein kysyttyä koronaviruksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi)

Miten koronatilanne vaikuttaa aikuiskoulutustukeen?

Työllisyysrahasto neuvoo aikuisopiskelijoita itse seuraamaan tilannetta ja ilmoittamaan heille mahdollisista muutoksista.

Lue myös

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys SuPerin ammatilliseen edunvalvontaan.