Poissaolot ja palkan maksaminen koronatilanteessa

Päivitetty 10.7.2020

Olen henkilökohtainen avustaja vammaiselle lapselle päiväkodissa. Hän on poissa hoidosta. Miten minun on viisainta toimia? Minulla on 7-vuotias lapsi.

Työnantajan pitää pyrkiä tarjoamaan sinulle muuta työtä nyt, kun avustettava lapsi on poissa päiväkodista. Työnantaja voi viime kädessä lomauttaa sinut, jos mitään muuta työtä ei ole tarjolla.

Jos työnantaja sallii sinun jäädä kotiin hoitamaan omia lapsiasi, on tämä aika palkatonta, eikä sille ajalle voi saada mitään korvausta. Henkilökohtaiset avustajat on määritelty kriittisten alojen työntekijöiksi, joten sinulla tulisi olla oikeus viedä 7-vuotias lapsesi lähiopetukseen kouluun.

Toimin henkilökohtaisena avustajana ja avustettavani kuuluu riskiryhmään. Hän ilmoitti, että voin jäädä kotiin hoitamaan lapsiani. Maksaako hän minulle palkan poissaolon ajalta?

Jos työnantaja, tässä tapauksessa avustettava, ehdottaa työstä poissaoloa, on häneltä selvitettävä maksaako palkan poissaolon ajalta. Henkilökohtaisella avustajalla on oikeus viedä lapsi päivähoitoon, jotta työssä voi käydä.

Onko yksityisellä sektorilla työskentelevällä mahdollisuus saada palkkaa, vaikka jää kotiin hoitamaan lapsia?

Käsityksemme on, ettei kriittisen alan työntekijällä ole välttämättä oikeutta olla lasten kanssa kotona. Asiasta voi toki yrittää sopia työnantajan kanssa.

Joudunko kahden viikon karanteeniin ulkomaan matkan jälkeen?

Ulkoministeriön yleinen matkustussuositus on edelleen välttää tarpeetonta matkustamista. Tarkista ajankohtaiset matkustusrajoitukset (valtioneuvosto.fi).

  • Jos Suomeen saapuu maasta, johon kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvonta, tulee noudattaa omaehtoista karanteenia (thl.fi). Tällöin voi hoitaa välttämättömät asiat, kuten käydä työssä.
  • Jos sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä palaa maasta, johon ulkoministeriö ei suosittele matkustamista, työnantaja arvioi tartuntariskin. Tarvittaessa työnantaja muuttaa hoitajan työtehtäviä 14 vuorokauden ajaksi maahan saapumisesta.

Maksaako työnantaja matkustuksen jälkeisen karanteeniajan palkan?

Palkanmaksun katkaisemisesta tässä tilanteessa ei ole säädetty laissa tai työehtosopimuksissa. 

Asiasta ei ole myöskään ennakkotapauksia. SuPer ei suosittele työntekijöitä matkustamaan maihin, joista saavuttaessa suositellaan noudatettavaksi karanteenia.

Saanko karanteeniajalta tartuntatautipäivärahaa?

Työntekijä voi joutua olemaan poissa työpaikalta, jos hän on sairastunut tai on perusteltua epäillä, että hän on sairastunut koronavirukseen. Tämän päätöksen voi tehdä kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Poissaolo voi kestää enintään kaksi kuukautta, mutta sitä voidaan jatkaa puolella vuodella kerrallaan. Päätös poissaolon lopettamisesta on tehtävä heti, kun työntekijä ei ole enää tartuntavaarallinen.

Jos työntekijä joutuu tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksestä karanteeniin, hänellä on oikeus hakea Kelan tartuntatautipäivärahaa, joka vastaa palkkaa täysimääräisesti. Korvauksen voi saada myös silloin, jos työntekijä jää huoltamaan alle 16-vuotiasta lastaan. Poikkeuksena terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (TPTES) on palkanmaksumääräys niin sanottuja karanteenitilanteita varten.

Jos työntekijä on sairas, kyseessä normaali sairausajan palkanmaksutilanne.

Jos puolisoni joutuu karanteeniin tai jos joku perheestä sairastuu, onko koko perhe karanteenissa ja kuka maksaa palkan karanteeniajalta?

Jos viranomainen määrää sinut karanteeniin, saat korvauksen Kelalta. Jos joudut karanteeniin työnantajasi asettamana, työnantajan tulee maksaa palkka. Jos toteat itse, että sinun tulee jäädä karanteeniin, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

Lue myös

Katso kaikki usein kysytyt kysymykset

Ohjeet täydentyvät ja päivittyvät jatkuvasti. Voit lähettää kysymyksesi SuPerin asiantuntijoille verkkolomakkeella.