Poikkeusolot

Poikkeusolot (5.3.2021)

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Hallitus kertoi 5.3. tiedotustilaisuudessaan, että se esittää, että valmiuslaista otetaan käyttöön neljä pykälää.

Näistä pykälän 88 kolmas kohta sallii kuntien luopua päivähoidon järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Tämä tarkoittaa, ettei kunnalla ole velvollisuutta ottaa lasta päivähoitoon vanhemman tai huoltajan ollessa kotona. Tämä voi tarkoittaa lasten vähenemistä varhaiskasvatuksessa ja sitä kautta merkitä tehtävän siirtoja.

Pykälä 86 puolestaan voi johtaa erikoissairaanhoidossa sairaalan sisällä tehtävänsiirtoihin, kun hoitotakuusta voidaan luopua. Tämä voisi tarkoittaa, että esim. poliklinikalta voidaan siirtää työntekijöitä muihin yksiköihin.

Nyt käyttöön otettavaksi esitetyt kaksi muuta valmiuslain pykälää (106 ja 107) eivät vaikuta superilaisten työhön.