Siirto toisiin tehtäviin koronan aikana

Valmiuslaista esitetään otettavaksi käyttöön pykälät 86 ja 88, jotka voivat tarkoittaa superilaisille tehtävän siirtoja.

Työnantajalla on mahdollisuus siirtää työntekijä väliaikaisesti toisiin tehtäviin.

Mitä tilapäinen siirto/tehtävänsiirto tarkoittaa?

Lähtökohtana on, että työntekijä tekee työsopimuksen mukaista työtä ja työtehtäviä. Joihinkin työehtosopimuksiin on otettu kirjaukset koskien tilapäisiä muutoksia työtehtävissä:

  • Kuntasektorilla KVTES:n mukaan työntekijä on velvollinen tekemään tilapäisesti muitakin tehtäviä, jos niitä voidaan työntekijän koulutus ja työkokemus huomioiden pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään 8 viikkoa kerrallaan.
  • AVAINTES sisältää myös vastaavan sisältöisen määräyksen.
  • SOSTES ja TPTES eivät sisällä määräyksiä tilapäisistä työtehtävistä.

Työlainsäädännön nojalla työnantaja voi antaa tilapäisesti myös muita kuin työsopimuksessa tarkoitettuja työtehtäviä (työnjohto-oikeus). Näin ollen tilapäiset muutokset työtehtävissä ovat mahdollisia myös SOSTES:n ja TPTES:n piirissä oleville.

Pitääkö minun allekirjoittaa uusi työsopimus, jos vaihdan tehtävää?

Sinun ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta, jos kyseessä on sama työnantaja. 

Saanko samaa palkkaa, jos vaihdan tehtävää?

Palkkasi nousee, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on nykyistä palkkaasi korkeampi ja olet uudessa tehtävässä vähintään kaksi viikkoa.

Jos esimerkiksi kotihoidossa on korkeampi palkka kuin varhaiskasvatuksessa ja työntekijä siirretään kotihoidon puolelle vähintään kahden viikon ajaksi, tulee palkan nousta heti siirron alusta alkaen kotihoidon palkkaa vastaavaksi.

Voidaanko siirtoa jatkaa vielä poikkeusolojen jälkeen, kuten meille on kerrottu?

Työntekijä voidaan KVTES:n mukaisesti siirtää enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pitää hänelle sopivina.

Työntekijä voidaan siirtää pidemmäksi ajaksi vain, jos asiasta sovitaan työntekijän kanssa tai se on ainoa vaihtoehto irtisanomiselle.

Poikkeusolojen jälkeenkin työnantaja voi siirtää työntekijän enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan toisiin tehtäviin. Jos siirretään tätä pidemmäksi aikaa, pitää työnantajalla olla irtisanomisperuste työsopimukseen.

Työnantajan mukaan siirrosta kieltäytymisestä annetaan varoitus ja kahden varoituksen jälkeen työsuhde irtisanotaan. Onko tämä oikein?

Työntekijän on noudatettava työnantajan määräystä muihin tehtäviin siirtymisestä. Työstä kieltäytyminen voi johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työsuhteen irtisanomiseen.

Työnantajan tulee perehdyttää työntekijä uuteen työhön. Uutta työsopimusta ei tarvitse tehdä.

Jos epäilet työnantajan antaman määräyksen asiallisuutta, voit pyytää työnantajalta kirjallisen selvityksen siirron perusteista ja olla yhteydessä luottamusmieheesi ja tarvittaessa SuPerin asiantuntijoihin verkkolomakkeella.

 

Katso myös

Katso kaikki usein kysytyt kysymykset

Ohjeet täydentyvät ja päivittyvät jatkuvasti. Voit lähettää kysymyksesi SuPerin asiantuntijoille verkkolomakkeella.