Työajat ja lomat koronatilanteessa

Päivitetty 16.6. 2020

Poikkeusolot päättyivät 16.6. Jos työnantaja vetoaa valmiuslakiin, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai SuPerin edunvalvontaan. Hätätyön teettäminen ei ole sidoksissa valmiuslakiin:

Esimieheni mukaan saatamme joutua tekemään hätätyötä koronapandemian takia. Mistä tiedän, että hätätyön kriteerit täyttyvät, jos esimieheni pyytää minua kirjoittamaan lausunnon hätätyöilmoitukseen?

Työnantaja ilmoittaa hätätyöstä normaalisti aluehallintoviranomaiselle (avi). Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, johon myös pandemia lukeutuu. Työnantaja voi määrätä työntekijän hätätyöhön ilman työntekijän suostumusta.

Hätätyötä ei koskaan saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa vain siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyötä ei lueta ylityön enimmäismääriin, eivätkä ylityön täyttyneet enimmäismäärät estä hätätyön teettämistä. Hätätyöstä on kuitenkin maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus.

Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee.

Avin työsuojelun vastuualue arvioi ilmoituksen saatuaan, onko hätätyön teettäminen perusteltua.

Jos hätätyön tunnusmerkistö ei täyty, aiheettomasti teetetty hätätyö voidaan katsoa ylityöksi. Työsuojelun vastuualue ryhtyy myös tarvittaessa toimiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.

Työpaikan luottamusmies antaa lausunnon hätätyöstä, joka liitetään ilmoitukseen aville.