Korona ja valmiuslaki

Päivitetty 5.3.2021

Tältä sivulta löydät tietoa valmiuslaista ja löydät linkit viranomaisten ajankohtaisiin rajoituksiin.

Valmiuslaki oli voimassa 17.3.−16.6.2020.

Mitä valmiuslaki tarkoittaa?

Valmiuslaki antaa viranomaisille hyvin laajat oikeudet poiketa normaaliajan säännöksistä ja kansalaisten oikeuksista. Se on mahdollista ottaa käyttöön vain poikkeustilan aikana. Poikkeustilan julistaa hallitus ja presidentti yhdessä.

Valmiuslaki on vasta viimeinen keino epidemian pysäyttämiseksi. Kaikki muut mahdolliset toimet on käytettävä ensin. Eduskunta päättää, mitä keinoja mahdollisesti otetaan käyttöön. Tällä hetkellä valmiuslaki ei ole voimassa.

Kevään 2020 valmiuslain nojalla suljettiin koulut, asetettiin Uudenmaan liikkumisrajoitus ja tehtiin tiettyjä terveydenhuollon ohjaukseen liittyviä toimia, kuten hoitotakuun poistaminen. Valmiuslaki toi muutoksia hoitajien palvelussuhteen ehtoihin terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Muutokset mahdollistivat esimerkiksi vuosilomien siirtämisen ja keskeyttämisen sekä ylityön teettämisen ilman työntekijän suostumusta.


Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Lisätietoa Suomen hallituksen rajoituksista ja suosituksista (valtioneuvosto.fi)

Koronaepidemia: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset (thl.fi).