Täydennyskoulutus

Hei! Sivut ovat siirtyneet toiseen osoitteeseen. Pääset uudelle sivulle tästä »

Nämä sivut poistetaan 31.5.2017. Tallennathan uuden osoitteen vanhan tilalle!

Täydennyskoulutus on lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua työnantajan maksamaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen vuosittain keskimäärin 3 - 10 päivänä.

Täydennyskoulutus on tärkeää hoitokäytäntöjen kehittämisen ja hoidon laadun ja tuloksellisuuden kannalta. Lisäksi se tukee työhyvinvointia ja sitoutumista työhön. Täydennyskoulutuksen avulla huolehditaan myös siitä, että mahdollisimman moni kykenee ja motivoituu työskentelemään eläkeikään saakka. Sijaisjärjestelyt työyksiköissä olisi luotava sellaisiksi, että täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen olisi mahdollista.

Työpaikoilla tulee laatia kehittämiskeskustelujen pohjalta työyksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat, joita kunnat ovat velvollisia seuraamaan ja ilmoittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle.

SuPer kannustaa jäseniä ja heidän esimiehiään käyttämään lähihoitajakoulutuksen valinnaisia tutkinnonosia sekä alan ammatti- ja eriloisammattitutkintoja pitkäkestoisempana täydennyskoulutuksena.

Tutustu SuPerin järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen.