TPTES: lakko-ohjeet

Sote ry (SuPer, Tehy, Erto) on antanut lakkovaroituksen Mehiläisen, Terveystalon, Pihlajalinnan ja Synlabin kuvantamisessa tehtävään työhön. Lakko kestää yhden vuorokauden tiistaina 28.5.2024 klo 00.01-23.59 välisenä aikana.

Mikä lakko on? 

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta eli kyse on työn väliaikaisesta keskeyttämisestä. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  
 
Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu työntekijäjärjestön toimeenpanemaan lakkoon. 

Miksi lakosta on päätetty? 

Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet SuPerin/Sote ry:n tavoittelemalla tavalla.  

Sote ry:n julistaman lakon tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita. 


Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa ja milloin?  

Katso lakkokohteet tästä


Onko minun osallistuttava lakkoon, jos työskentelen lakkokohteessa?  

SuPerin tekemä päätös lakosta on jäseniä sitova. SuPerin lakkokohteissa lakonalaisessa työssä työskentelevät jäsenet osallistuvat lakkoon! Työtaisteluilla tavoitellaan parannuksia työehtoihin koko alalle ja joukossa on voimaa.  

Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät ovat rikkureita. SuPerin hallinto päättää rikkuruuden seurauksista jäsentensä osalta.  

Rikkureita ovat myös muut kuin lakon ilmoittaneen liiton jäsenet (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), jotka tekevät lakonalaista työtä, sillä lakonalaista työtä ei lakon aikana saa tehdä. 


Työpaikalleni annettiin lakkovaroitus, mutta en kuulu liittoon. Miten minun kannattaa toimia?  

Myös järjestäytymättömät eli liittoon kuulumattomat työntekijät voivat osallistua lakkoon, eikä tästä saa seurata heille sanktioita työnantajan taholta. Lakolla tavoitellaan parempia työehtoja ja lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä. Lakko on tehokkaampi, kun yksikään työntekijä ei tee lakonalaista työtä. 

Lakon ajalta maksettava lakkoavustus maksetaan vain liiton jäsenille. SuPer maksaa lakkoavustuksen jäsenille, jotka ovat liittyneet SuPeriin ennen lakon alkamista. Lisäksi liiton jäsenet saavat ajantasaista ja hyödyllistä tietoa lakosta lakon aikana ja voivat myös ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin heitä askarruttavista asioista. 

Liity siis SuPerin jäseneksi! Näin olet omalta osaltasi mukana tukemassa parempien työehtojen saavuttamista koko alalle.  

 Liity jäseneksi täällä.


Lisätietoja lakkoon liittyen

Jos sinulla on vielä kysymyksiä terveyspalvelualan lakon suhteen, löydät useimpiin kysymyksiin vastauksen Usein kysytyt kysymykset -sivulta täältä. Kutakin aihealuetta napsauttamalla saat auki aihetta koskevat kysymykset vastauksineen. 

Voit olla kysymyksiin liittyen yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai SuPerin edunvalvontaan. SuPerin edunvalvonnan tavoitat sähköpostilla edu@superliitto.fi tai puhelimitse 09 27279171 edunvalvonnan päivystyksen aukioloaikoina ma-ke klo 9-13 ja to klo 9-12 ja 13-16. 


Lakkoon osallistujan muistilista: 

  • Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! 
  • Älä tee lakonalaista työtä! 
  • Hae liitosta lakkoavustusta! 
  • Seuraa liiton tiedotusta! 
  • Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuvaan työntekijään seuraamuksia! 
  • Luottamusmies ja SuPerin sopimusedunvalvonta ovat apunasi!