Usein kysyttyä lakosta (TPTES)

Mikä lakko on? 

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta eli kyse on työn väliaikaisesta keskeyttämisestä. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  
 
Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu työntekijäjärjestön toimeenpanemaan lakkoon. 

Miksi lakosta on päätetty? 

Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet SuPerin/Sote ry:n tavoittelemalla tavalla. Sote ry:n julistaman lakon tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.  

Onko minun osallistuttava lakkoon, jos työskentelen lakkokohteessa?  

SuPerin  tekemä päätös lakosta on jäseniä sitova. SuPerin lakkokohteissa työskentelevät jäsenet osallistuvat lakkoon! Työtaisteluilla tavoitellaan parannuksia työehtoihin koko alalle ja joukossa on voimaa.  

Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät ovat rikkureita. SuPerin hallinto päättää rikkuruuden seurauksista jäsentensä osalta.  

Rikkureita ovat myös muut kuin lakon ilmoittaneen liiton jäsenet (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), jotka tekevät lakonalaista työtä, sillä lakonalaista työtä ei lakon aikana saa tehdä. 


Työpaikalleni annettiin lakkovaroitus, mutta en kuulu liittoon. Miten minun kannattaa toimia?  

Myös järjestäytymättömät eli liittoon kuulumattomat työntekijät voivat osallistua lakkoon, eikä tästä saa seurata heille sanktioita työnantajan taholta. Lakolla tavoitellaan parempia työehtoja ja lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä. Lakko on tehokkaampi, kun yksikään työntekijä ei tee lakonalaista työtä. 

Lakon ajalta maksettava lakkoavustus maksetaan vain liiton jäsenille. SuPer maksaa lakkoavustuksen jäsenille, jotka ovat liittyneet SuPeriin ennen lakon alkamista. Lisäksi liiton jäsenet saavat ajantasaista ja hyödyllistä tietoa lakosta lakon aikana ja voivat myös ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin heitä askarruttavista asioista. 

Liity siis SuPerin jäseneksi! Näin olet omalta osaltasi mukana tukemassa parempien työehtojen saavuttamista koko alalle.  

 Liity jäseneksi täällä.


Usein kysyttyä terveyspalvelualan (TPTES) lakosta