Tutkinnot ja pätevyydet

Kouluttaudu lähihoitajaksi

Käytännönläheinen lähihoitajan koulutus antaa laaja-alaisen osaamisen ja ammatti, jolla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Kun opiskelet lähihoitajaksi, työskentelet lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten keskuudessa kaikkialla, missä ihmisiä hoidetaan ja autetaan. Lähihoitajana teet työtä lähellä ihmistä.

Lähihoitajakoulutus

Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti, suorittamalla näyttötutkinnon tai oppisopimuksella työsuhteessa. Tutkinnon perusteet ovat samat tutkinnon suorittamistavasta riippumatta.

Koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: ensihoito, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suu- ja hammashoito, vammaistyö, vanhustyö, asiakaspalvelu ja tietohallinta, kuntoutus ja jalkojenhoito.

Lähihoitaja työskentelee varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

  • Lähihoitajan osaaminen mahdollistaa tarvittaessa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.
  • Lähihoitaja on erikoistunut valitsemalleen osaamisalalle.
  • Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimike.