Neuvottelukierros 2017–2018

Työehtosopimusneuvottelujen kulku 2017 - 2018. KVTES, SOSTES, TPTES, AVAINTA, YTHS.

Lue työehtosopimusneuvottelujen kulusta sopimusaloittain tästä »


Neuvottelujärjestelmä

Kuntasektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry muiden pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kanssa. 27.2.2014 perustettuun KoHoon kuuluvat SuPer, Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Yksityisellä sektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry yhdessä muiden järjestöjen ja Hyvinvointialan liiton sekä Avaintyönantajat Avainta ry:n edustajien kanssa. TSN ry:n neuvottelujärjestöön kuuluvat SuPerin lisäksi Toimihenkilöliitto Erto sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.


Lue työehtosopimusneuvottelujen kulusta sopimusaloittain tästä »


SuPerin keskeisimmät tavoitteet neuvottelukierrokselle kaikkien sopimusalojen osalta ovat:

1) Selkeät palkankorotukset

SuPer on seurannut syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana tehtyjä liittokohtaisia palkankorotusratkaisuja. Tarkka palkankorotustavoite täsmentyy neuvottelujen kuluessa.
Selkeät palkankorotukset ovat tavoitteena koko hoitoalalle, niin kunta- kuin yksityisellä sektorilla työskenteleville.

2) Julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensoiminen

Julkisen sektorin määräaikainen (2017-2019) lomarahaleikkaus on ollut erittäin kipeä asia kuntasektorin työntekijöille. Suomen taloustilanne on parantunut huomattavasti Kilpailukykysopimuksen tekoajankohdasta, eikä leikkaukselle ole enää samanlaisia taloudellisia perusteita jäljellä olevina kahtena vuonna. SuPerin tavoitteena on, että lomarahaleikkaukset kompensoidaan.

3) Koulutettujen hoitajien oma sopimus julkisella sektorilla

Valmisteilla oleva sote-uudistus muuttaa väistämättä nykyistä kuntasektorin neuvottelujärjestelmää. Tämän uudistuksen myötä on luontevaa, että jatkossa koulutetuilla hoitajilla on oma virka- ja työehtosopimus. Lääkäreillä on jo pitkään ollut oma sopimus.

4) Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantaminen

Sote-uudistuksen valmistelu lisää entisestään luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtaakkaa. Henkilöstön edustajien asemaa, ajankäyttöä, tiedonsaantioikeuksia ja muita toimintaedellytyksiä on parannettava, jotta heillä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin ja ehtoihin, joilla uusien työnantajien palveluksessa työskennellään. 
Yksityisellä sektorilla tavoitellaan tällä neuvottelukierroksella selkeitä parannuksia luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiin.

5) Työhyvinvointiin liittyvät asiat

Työhyvinvointia pyritään parantamaan erityisesti KVTES:n työaikalukuun liittyvillä tavoitteilla. Tavoittelemme esimerkiksi parannuksia työvuoroluettelon suunnittelua koskeviin määräyksiin, työpäivän yhdenjaksoisuutta ja työvuoron pituutta koskeviin määräyksiin sekä varallaoloa koskeviin määräyksiin. Yksityisellä sektorilla tavoitellaan tällä neuvottelukierroksella parannuksia työntekijöiden työhyvinvointiin liittyen, ja keskiössä ovat etenkin työaikoja koskevat asiat.


Tiedotteet

ERTO, SuPer ja Tehy hyväksyivät valtakunnansovittelijan esityksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle Lue järjestöjen yhteinen tiedote täältä »

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusi lakkovaroitus - ”Firman tulos on pääasia, ei asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi”Lue SuPerin tiedote 2.3. täältä »

Kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – laajamittaiset lakot voidaan välttää, jos työnantaja tulee neuvotteluissa vastaan
Lue yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöjärjestöjen yhteinen tiedote 2.3. täältä »

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Lakonuhka päällä – työnantajat painostavat työntekijöitä Lue SuPerin tiedote 27.2. täältä »

SuPer: Nollatuntisopimukset tulisi kieltää laillaLue SuPerin tiedote 22.2. täältä »

Yksityiselle terveyspalvelualalle neuvottelutulos, ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästiLue Erton, SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 22.2. täältä »

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät lakkoon maaliskuussa kolmessa aallossaLue Erton, SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 20.2. täältä » 

Yksityistä varhaiskasvatusalaa uhkaa lakko 7.–8.3.Lue Erton, SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 16.2. täältä »

SuPerin liittohallitus hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen Lue tiedote 13.2. täältä »

SuPer ja Tehy tyytyväisiä kokonaisuuteen: Koulutetun hoitohenkilöstön päätavoitteet etenivätLue järjestöjen yhteinen tiedote 8.2. täältä »

ERTO, SuPer ja Tehy: Yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto 8.2. alkaen Lue järjestöjen yhteinen tiedote 5.2. täältä »

SuPer jäsenet tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla Lue SuPerin tiedote 5.2. täältä »

SuPer ja Tehy: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle, riita lomarahan kompensaatiosta Lue järjestöjen yhteinen tiedote 4.2. täältä »

SuPerin hallitus on antanut valtuudet työtaistelutoimiin tarvittaessa  Lue tiedote 1.2. täältä »

SuPer ja Tehy vaativat lomarahaleikkauksen kompensointia  Lue järjestöjen yhteinen tiedote 30.1. täältä »

Hoitajaliitot SuPer ja Tehy: Hoitoalan epäkohdat on ratkaistava Lue järjestöjen yhteinen tiedote 24.1. täältä »

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkkaohjelma ja nollasopimukset kuriin Lue järjestöjen yhteinen tiedote 19.1. täältä »

SuPer ja Tehy vaativat sekä korotuksia että lomarahaleikkauksen kompensointia Lue SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 16.1. täältä »

Kunta-ala tavoittelee palkankorotuksia Lue kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote 10.1. täältä »

SuPer ja Tehy: Hoitajat julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat palkkakuopassa   Lue SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 9.1. täältä »

SuPer ja Tehy: Pelkkä arvostus ei elätä, palkat saatava kuntoon Lue SuPerin ja Tehyn yhteinen tiedote 13.12. täältä »

Kunta-alan sopimukset sanottiin irti Lue kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote 28.11. täältä »

ERTO, SuPer ja Tehy: Nollasopimukset kuriin ja palkat ylös yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla  Lue järjestöjen tiedote 30.11. täältä »

 


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES:n neuvottelut

5.3.2018. Valtakunnansovittelija jätti sovintoesityksen, jonka järjestöt hyväksyivät. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Lakon uhka väistyy. Lue lisää »

2.3.2018 Kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – laajamittaiset lakot voidaan välttää, jos työnantaja tulee neuvotteluissa vastaan.

1.3.2018 Sovittelut jatkuivat torstaina 1.3. valtakunnansovittelijan johdolla. Tapaaminen oli lyhyt. Vaikeat palkkaukseen ja vaihtelevaan työaikaan liittyvät ongelmakohdat, jotka SuPer ja muut liitot ovat nostaneet keskeisiksi asioiksi, hiertävät edelleen. Sovittelu jatkuu sunnuntaina 4.3. klo 15.00.

27.2.2018  Sosiaalipalvelualan vaikean tilanteen sovittelua jatkettiin valtakunnansovittelijan johdolla myöhään iltapäivään. Sovittelu jatkuu torstaina 1.3. klo 12.00 alkaen.

26.2.2018 Valtakunnansovittelijan maanantaille 26.2. sovittu tapaaminen siirtyi tiistaille 27.2. Sovittelujen etenemisestä tiedottaa Valtakunnansovittelijan toimisto.

21.2.2018 Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluosapuolet tapasivat tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Neuvotteluita käytiin koko päivä. Seuraava tapaaminen on sovittu maanantaille 26.2.

20.2.2018 Yksityistä sosiaalipalvelualaa uhkaa lakko 12.–13.3.

16.2.2018 Yksityistä varhaiskasvatusalaa uhkaa lakko 7.–8.3.

15.2.2018 Hyvinvointialan liitto on todennut neuvottelut päättyneeksi SOSTES:n osalta torstaina 15.2. klo 12.20. Tilanteen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenet noudattavat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. Asiasta tiedotetaan 15.2. aikana lisää.

12.2.2018  Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Neuvotteluissa käsiteltiin työnantajapuolen ensimmäistä varsinaista sopimusesitystä ja TSN:n vastaesitystä. Hyvinvointialan Liiton palkankorotuksiin liittyvä malli oli tasoltaan heikompi kuin mitä työnantajapuoli oli aiemmin neuvotteluissa esittänyt. Työnantajaliiton neuvottelijoiden valtuuksien puuttuminen vaikeuttaa ratkaisun löytämistä. Osapuolet ovat kaukana toisistaan.

SuPerin tavoite parantaa naisvaltaisen matalapalkka-alan työsuhteen ehtoja ja pyrkimys tavoittaa kunta-alan palkat ei ole saanut vastakaikua suurilta merkittävää voittoa tuottavilta yrityksiltä (Mehiläinen, Attendo, Pihlajalinna ym.). TSN ja muut palkansaajajärjestöt esittävät seuraavaa neuvottelukertaa varten tarkennettua palkkaohjelmamallia, jonka pohjalta yritetään vielä löytää neuvotteluratkaisua. Neuvottelut jatkuvat torstaina 15.2.

5.2.2018 Työnantajapuolelta ei tullut vieläkään konkreettista tarjousta koskien palkankorotuksia tai muita keskeisiä kipukysymyksiä. Työnantajaliitto totesi, että heillä ei ollut esitykseen vielä mahdollisuuksia. Työnantajaliitto oli saanut TSN:n ilmoituksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa ilmoituksen mukaan torstaina 8.2. Muutkin työntekijäliitot ilmoittivat, että ovat aloittamassa vastaavat toimet samaan aikaan TSN:n kanssa. Neuvotteluratkaisua edelleen kuitenkin haetaan. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 7.2.

31.1.2018 Neuvotteluissa käsiteltiin pääasiassa TSN:n esitystä työehtosopimuksen osana olevan palkkasopimuksen selkeyttämisestä ja muista tekstikysymyksistä. Keskeiset kipukysymykset ovat edelleen palkkauksen saattaminen kilpailuneutraaliksi kuntasektorin kanssa ja toisaalta yksityisen sosiaalipalvelualan vakavat ongelmat nollasopimusten käytössä. Ilman näiden kysymysten ratkaisua ja muutamien muiden keskeisten elementtien liikkumista, on vaikea päästä sopimukseen. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 5.2.

30.1.2018 Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Keskeiset tekstikysymykset liittyvät edelleen palkkaussopimukseen ja joihinkin muihin tekstikysymyksiin, kuten lepoaikoihin. TSN:n ja muiden järjestöjen esityksillä on tarkoitus parantaa yksityisen sosiaalipalvelualan mainetta verrattuna muihin sosiaalialan työehtosopimuksiin. Erityisen suuria kipukohtia ovat edelleen kuitenkin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataso verrattuna kuntasektorin palkkoihin ja toisaalta ns. yleinen palkankorotuslinja, jonka vain työnantajapuoli on hyväksynyt. Tämä yleinen linja kasvattaa entisestään naisvaltaisten alojen palkkaeroja muihin aloihin. Tiukoista asetelmista jatketaan neuvotteluja keskiviikkona 31.1.

25.1.2018 Neuvotteluiden alussa keskityttiin työantajien tavoitteiden huolelliseen läpikäyntiin. Tämän jälkeen keskityttiin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaongelmien läpikäymiseen TSN ry:n esityksen pohjalta. SuPer ja muut työntekijäjärjestöt haluavat löytää neuvotteluratkaisun siitä, miten yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataso saavuttaa kuntapuolen palkat. Palkkaerot ovat useita satoja euroja julkisen puolen eduksi. Keskustelu oli rakentavaa, mutta neuvottelutunnelma tiivistä. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 26.1.

17.1.2018 Neuvotteluissa keskityttiin erityisesti palkkauskysymyksiin. Läpi käytiin niin työantajapuolen palkkaukseen liittyviä esityksiä, kuin TSN:n palkkaussopimukseen ja palkkaohjelmaan liittyviä tavoitteita. Lisäksi ehdittiin lyhyesti käsitellä järjestöjen muita tavoitteita. Neuvottelut jatkuvat torstaina 25.1.

11.1.2018 Kävimme yksityiskohtaisesti ja rakentavassa hengessä TSN:n ja muiden allekirjoittajajärjestöjen kirjalliset sopimustavoitteet, jotka jaettiin osapuolille. Palkkauskysymyksiä ei ehditty tapaamisessa juurikaan käsitellä. Palkkaukseen liittyvistä epäkohdista jatketaan keskustelua seuraavissa neuvotteluissa keskiviikkona 17.1.

29.11.2017 SOSTES-pöydässä käynnistettiin työehtosopimusneuvottelut keskiviikkona 29.11. Osapuolet esittelivät keskeisiä tavoitteitaan tulevalle työehtosopimuskaudelle. Tapaamisessa sovittiin, että neuvottelujen jatkuessa 11.1. osapuolet tarkentavat tapaamisessa esiteltyjä tavoitteita.

 


Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES:n neuvottelut


22.2.2018 Yksityiselle terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos 22.2. ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi välittömästi. Lue lisää »

14.2.2018 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin keskeisimpien avoinna olevien asioiden käsittelyä. Neuvotteluratkaisuun ei vieläkään päästy. Uutta neuvotteluaikaa ei sovittu, mutta työnantajaliitto on luvannut toimittaa uuden sopimusesityksen 15.2.

13.2.2018 Neuvottelut terveyspalvelualalla jatkuvat edelleen, sopimusratkaisuun ei vieläkään ole päästy. Neuvottelutilanne on vaikea ja keskustelua käydään tiukoissa tunnelmissa keskeisistä, yhä auki olevista asioista. Näitä ovat muun muassa palkankorotusten muoto ja palkkausjärjestelmään liittyvät asiat. Neuvotteluita hankaloittaa työnantajapuolen haluttomuus keskustella monista TSN:lle tärkeistä asioista. Seuraavan kerran osapuolet tapaavat 14.2.

9.2.2018 Terveyspalvelualan neuvotteluita käytiin koko päivä, mutta neuvotteluratkaisuun ei vieläkään päästy. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 13.2. Tiettyjen selkeyttävien sopimusmääräysten osalta edistymistä on tapahtunut ja yhteisymmärrys löytynyt, mutta keskeisimmät kysymykset kuten esimerkiksi palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään liittyvät asiat ovat edelleenkin auki. Neuvottelutilanne on erittäin haastava.

2.2.2018 Terveyspalvelualalla neuvotteluratkaisuun ei edelleenkään päästy, neuvottelut jatkuvat seuraavan kerran 9.2. Keskustelua käytiin kaikista keskeisistä pöydällä olevista asioista kuten palkankorotuksista ja niiden muodosta, paikallisesta sopimisesta, henkilöstön edustajien toimintaedellytyksistä, 0-sopimuksista ja työvuorosuunnitteluun liittyvistä asioista. Neuvotteluissa on joiltain osin tapahtunut edistymistä mutta edelleenkin sopimusratkaisun syntymisen kannalta kaikki keskeisimmät asiat ovat yhä auki.  

31.1.2018 Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti palkkausjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä ja paikallisesta sopimisesta. TSN vaatii palkkausjärjestelmän määräysten täsmentämistä, koska järjestelmää ei noudateta niin kuin työehtosopimus edellyttää. Neuvotteluissa käytiin läpi konkreettisia esimerkkejä epäkohdista ja määräysten vastaisesta toiminnasta työpaikoilla.

Paikalliseen sopimiseen liittyvää ongelmatiikkaa käsiteltiin myös laajasti. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksistä käytiin tiukkaa keskustelua. Myös 0-sopimuksiin ja muihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyvät ongelmat sekä työaikakysymykset olivat neuvotteluissa esillä.

Sopimusratkaisuun ei 31.1. päästy, neuvottelut jatkuvat 2.2.

24.1.2018 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin edelleen keskustelua erityisesti palkkausjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä, henkilöstön edustajien asemasta sekä paikallisesta sopimisesta. Myös muut keskeiset tekstikysymykset olivat tapaamisessa esillä. Keskeisten tavoitteiden osalta osapuolten näkemykset ovat vielä melko kaukana toisistaan. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 31.1.

18.1.2018 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin keskustelua osapuolten kaikista tavoitteista. Erityisesti keskusteltiin mahdollisten palkankorotusten rakenteesta sekä palkkausjärjestelmää koskevista kehittämistarpeista. Myös paikallinen sopiminen ja siihen liittyvät ongelmat olivat keskeisesti esillä, samoin kuin henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiin liittyvät TSN ry:n tavoitteet. Työnantajapuolen osalta tuotiin erityisesti esille vuosiloma- ja sairauslomamääräyksiin liittyvät kysymykset. Seuraava tapaaminen on sovittu 24.1.

4.1.2018 Neuvottelut Terveyspalvelualan työehtosopimuksen osalta jatkuivat 4.1.2018. Osapuolet jättivät puolin ja toisin kirjallisesti tavoitteensa ja näistä tavoitteista käytiin perusteellista keskustelua. Erityisesti keskityttiin palkkaukseen ja palkkausjärjestelmää koskeviin kysymyksiin, paikalliseen sopimiseen sekä henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä koskeviin asioihin. Myös työaikoihin ja vuosilomamääräyksiin liittyvät tavoitteet olivat keskeisesti esillä. Seuraava tapaaminen on sovittu 18.1.2018. Lisäksi on sovittu yksi lisäneuvotteluaika 24.1.

8.12.2017 Yksityisellä terveyspalvelualalla työehtosopimuksen sopijaosapuolet kokoontuivat 7.12. Neuvottelutapaamisessa käytiin läpi keskeisiä sopimustavoitteita tulevalle työehtosopimuskaudelle. Erityisesti keskityttiin palkkausta ja työaikoja koskeviin asioihin. Keskustelua jatketaan seuraavassa tapaamisessa 4.1.2018, jolloin tavoitteita myös tarkennetaan.


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelut

13.2.2018 Sopimukseen päästiin 13.2. Lue tarkemmin sopimuksen sisällöstä täältä »

9.2.2018 AVAINTA:n neuvotteluja käytiin rakentavassa hengessä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 13.2.

6.2.2018 Neuvotteluissa väännettiin henkilöstön edustajien toimintaoikeuksista ja toisaalta paikallisen erän suuruudesta. Osapuolten näkemykset olivat vielä kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat välittömästi tilanteen sitä edellyttäessä viimeistään kuitenkin torstaina 8.2.

4.2.2018 Neuvotteluissa keskityttiin etsimään ratkaisua henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamiseksi ja toisaalta keskusteltiin palkankorotusmallista. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 6.2.

2.2.2018 Neuvottelut jatkuivat työaikakysymysten läpikäynnillä ja samalla arviotiin yleistä tilannetta. Neuvottelut jatkuvat näillä näkymin sunnuntaina 4.2.

1.2.2018 Neuvotteluissa käytiin läpi yleinen sopimustilanne. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 2.2.

31.1.2018 Neuvotteluissa edettiin luottamusmiesten toimintaedellytysten osalta ja jatkettiin työaikatekstien läpikäyntiä. Keskusteltiin myös yleisestä tilanteesta ja palkkaratkaisusta. Neuvottelut jatkuvat torstaina 1.2.

30.1.2018 Neuvottelun alussa käytiin läpi yleinen sopimustilanne. TSN ja muut työntekijäjärjestöt antoivat tekstiesityksiä henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamiseksi, joiden käsittelyä jatketaan seuraavalla kerralla. Lisäksi käytiin läpi palkkausjärjestelmää koskevia selkeytyksiä. Pääosa neuvotteluajasta käytettiin mahdollisten uusien työaikaselkeytysten hiomiseen. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 31.1.

29.1.2018 Neuvottelut jatkuivat hiljalleen tiivistyvässä tunnelmassa. Pääaiheena oli työaikalukuun ehdotetut muutokset. Lisäksi keskusteltiin palkankorotusmallista sekä luottamusmiesten toimintaedellytyksistä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 30.1.

22.1.2018 Neuvotteluissa käytiin läpi työnantajan tavoitteita. Työnantaja esittää merkittäviä heikennyksiä työehtosopimuksen nykyiseen tasoon. Neuvotteluissa ei olla merkittävästi edistytty. Seuraava tapaaminen on torstaina 25.1.

15.1.2018 Keskustelua käytiin palkkausjärjestelmään esitetystä TSN ry:n (Erto, SuPer ja Tehy) selkeytyksestä, jolla palkkausjärjestelmä saataisiin läpinäkyvämmäksi. Lisäksi keskusteltiin työehtosopimuksen ammattinimekkeistä ja niihin esitetyistä muutoksista. Neuvotteluita jatketaan maanantaina 22.1.

8.1.2018 Neuvottelut jatkuivat työnantaja ja työntekijäpuolen neuvottelutavoitteiden tarkemmalla läpikäymisellä. Työnantajan  puolelta esiin tuotiin erityisesti sairausloma- ja vuosilomakysymykset. Työntekijät painottivat epäselviä työaikakysymyksiä sekä palkkausjärjestelmästä löytyviä ongelmia. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 15.1.

13.12.2017 Neuvottelut käynnistyivät. Osapuolet esittelivät neuvottelutavoitteensa. Keskeisimpänä SuPerin ja neuvottelujärjestö TSN:n tavoitteena on tuntuvat palkankorotukset, johon kuuluu erillinen palkkaohjelma sekä palkkausjärjestelmän uudistaminen. Lisäksi toimme esille tärkeänä tavoitteena luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen. Neuvottelut jatkuvat 8.1.2018.

20.11.2017 AVAINTES-neuvottelut käynnistyivät 20.11. Keskustelu tavoitteista aloitettiin alustavalla tasolla. Seuraava tapaaminen on 13.12.
 


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) työehtosopimusneuvottelut

13.2.2018 Neuvottelutulokseen on päästy 13.2. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi YTHS:n osalta välittömästi. Lue tarkemmin sopimuksen sisällöstä täältä »

9.2.2018 YTHS:n työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tiistaina 13.2.

4.2.2018 YTHS pöytä ei kokoontunut sunnuntaina 4.2. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 6.2

2.2.2018 Neuvottelut jatkuivat mutta kipukohtiin ei vieläkään löydetty ratkaisua. Neuvottelut jatkuvat näillä näkymin sunnuntaina 4.2.

31.1.2018 Neuvottelut eivät edenneet keskiviikkona. Neuvotteluita kuitenkin jatketaan loppuviikosta.

26.1.2018 Työnantaja esitti kahta vaihtoehtoista ratkaisua, joissa molemmissa olisi huomioitu ns. kiky-työaikapidennys, joko yleistä linjaa pienemmällä yleiskorotuksella tai 30 minuutin viikkotyöajan pidentämisellä. TSN ei tätä esitystä hyväksy. Kilpailukykysopimuksen työaikapidennystä ei sovittu vuonna 2016 YTHS:n työehtosopimuksen osalta ja työehtosopimus jatkui entisin ehdoin. Molemmat osapuolet hyväksyivät näin ollen ettei kiky-pidennystä tehdä.

TSN:n omat työehtosopimusta kehittävät tavoitteet eivät ole käyneet työnantajalle. SuPerille ja muille TSN-liitoille sopii neuvottelutulokseksi pelkkä palkankorotusratkaisu, jossa ei kuitenkaan heikennetä työehtosopimuksen tasoa, kuten työnantaja esittää. YTHS:n työehtosopimukseen kohdistuvat heikennysesitykset ovat kokonaisuudessaan erittäin merkittäviä. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 31.1.

22.1.2018 Neuvotteluissa käytiin läpi työnantajan tavoitteita työehtosopimuksen heikentämiseksi. Valmiutta keskustella TSN:n tavoitteista kehittää työehtosopimuksen rakenteita ei ole. Osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan. Seuraava tapaaminen on perjantaina 26.1.

16.1.2018 Neuvotteluissa jatkettiin TSN:n tavoitteiden ja työnantajan esitysten läpikäyntiä. Tavoitteiden kustannusvaikutuksia selvitellään. Tavoitteiden osalta osapuolet ovat tässä vaiheessa kaukana toisistaan.

8.1.2018 Neuvottelutavoitteita täsmennettiin puolin ja toisin kirjallisilla tavoitteilla. Keskusteltua käytiin muun muassa osapuolten kaikista tavoitteista palkkoihin, työaikoihin, vuosilomiin ja henkilöstön edustajien asemaan liittyen. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 16.1.

14.12.2017 Osapuolet esittelivät keskeiset neuvottelutavoitteensa. SuPerin ja neuvottelujärjestö TSN:n tavoitteena on yleiskorotuspainotteiset palkankorotukset sekä palkkausjärjestelmän uudistaminen. Lisäksi tavoitteena on uudistaa työaikajärjestelmää, tasapuolistaa vuosilomamääräyksiä ja kohentaa henkilöstön edustajien asemaa. Neuvottelut jatkuvat 8.1.

30.11.2017 YTHS:n osalta neuvottelut käynnistyivät 30.11. Palaverissa sovittiin neuvottelujen ajat. Sovittiin myös, että neuvottelujen jatkuessa 14.12. osapuolet esittävät tavoitteensa.
 


Kuntasektori

8.2.2018 Kunta-alan neuvotteluissa syntyi neuvottelutulos. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla päättyi välittömästi. Lue lisää »

7.2.2018 Kunta-alan neuvotteluja käytiin keskiviikkona 7.2. Neuvotteluja jatketaan torstaina 8.2. klo 17.00.

6.2.2018 Kuntasektorin työehtosopimusneuvottelut ovat edenneet rakentavassa hengessä ja neuvottelut jatkuvat huomenna 7.2. klo 17.00 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa edelleen.

5.2.2018 Kuntasektorin pääneuvotteluryhmä on kutsuttu koolle tiistaina 6.2. klo 15 alkaen.

4.2.2018 Kuntasektorin työmarkkinaneuvottelut keskeytyivät riitaan lomarahaleikkauksen kompensoinnista sunnuntaina 4.2. Neuvottelujen vauhdittamiseksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julistavat kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 6.2. klo 7.00. Kielto on voimassa toistaiseksi kunnes SuPer ilmoittaa sen loppumisesta.

3.2.2018 Kunta-alan neuvottelut päättyivät lauantaina myöhään illalla. Neuvotteluja käytiin rakentavassa hengessä ja edistystä on tullut. Neuvotteluja jatketaan sunnuntaina 4.2. klo 13.

31.1.3018 Kuntasektorin neuvotteluita jatkettiin 31.1., mutta tulokseen ei illan aikana päästy. Neuvotteluissa on tapahtunut edistymistä ja kaikki ratkaisevat asiat ovat olleet esillä neuvottelupöydässä. Erityisen paljon haasteita tuo ratkaisun löytyminen lomarahaleikkauksen kompensaatioon. Neuvotteluita jatketaan lauantaina 3.2.

30.1.2018 Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin myöhään. Neuvottelut jatkuvat aamulla 31.1.

29.1.2018 Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin pääneuvotteluryhmän ja KVTES-ryhmän kokouksilla. Kokouksissa käytiin edelleen läpi osapuolten tavoitteita ja sopimuksen kestoa. Neuvottelut jatkuvat 30.1.18 klo 9.

24.1.2018 Kuntasektorin neuvotteluissa käytiin läpi allekirjoituspöytäkirjan luonnosta. Lisäksi osapuolet keskustelivat tavoitteista ja työntekijäpuolen esille ottamasta kunta-alan palkkaohjelmasta.

16.1.2018 Kuntasektorin neuvotteluja jatkettiin 16.1. Neuvotteluissa käytiin keskustelua allekirjoituspöytäkirjasta, osapuolten tavoitteista sekä neuvotteluryhmien tilanteesta. KVTES-ryhmä jatkaa tekstien osalta 19.1. Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.1.2018.

9.1.2018 Kuntasektorin neuvotteluja jatkettiin. Tapaamisessa käytiin keskustelua tulevan sopimuksen kestosta, neuvotteluryhmistä ja työnantajapuolen tavoitteista. Neuvottelut jatkuvat 11.1.18 KVTES-ryhmän kokouksella, jossa aletaan käydä osapuolten tavoitteita läpi. Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.1.

13.12.2017 Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin 13.12. Keskustelua käytiin hyvin yleisellä tasolla mm. tulevan sopimuksen kestosta ja neuvottelujen työryhmistä.
Kunta-alan pääsopijajärjestöt jättivät KT:lle omat yhteiset tekstitavoitteensa KVTES:n osalta. Tavoitteita avattiin työnantajapuolelle. KoHo esitti KT:lle myös tavoitteensa Koulutetun hoitohenkilöstön virka-ja työehtosopimuksesta.

28.11.2017 Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut alkoivat. SuPer on tehnyt tiettäväksi, että työn vaativuus ja palkkaus eivät kohtaa: SuPerin tavoitteena on palkankorotus ja lomarahaleikkausten kompensaatio. Tällä taataan ostovoimaa, joka on koko yhteiskunnan kannalta hyvä asia.

Kunta-alan sopimukset sanottiin irti

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat tänään irtisanoneet kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että järjestölliset toimenpiteet ovat mahdollisia kunta-alalla jo 1.2. alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen.

Sopimukset irtisanottiin 28.11.2017 kokoontuneessa kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Lue kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote 28.11. täältä »