Neuvottelukierros 2020

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyi 14. tammikuuta.

SuPerilla ja Tehyllä on neuvotteluissa neljä päätavoitetta: palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus.

Palkankorotukset: SuPer ja Tehy vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta.
Tasa-arvo-ohjelma: Liitot vaativat palkka-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa naisvaltaisten sote-alojen palkkoja niin, että ero miesvaltaisiin aloihin kuroutuu umpeen. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.
Kiky-tuntien poisto: SuPer ja Tehy katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.
Sote-sopimus: Kunta-alalle tavoitellaan sote-alan omaa työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

Yksityisellä sektorilla superilaisten työehdoista neuvotellaan useammissa neuvottelupöydissä. Nämä neuvottelut käynnistyvät tammikuun aikana.

Lue tarkemmin:
SuPerin ja Tehyn tiedote 15.1.2020: SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma
SuPerin ja Tehyn tiedote 14.1.2020: Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus
SuPer-lehti: Kunta-alan neuvottelut alkoivat – SuPer haluaa turvata lakisääteiset palvelut

SuPerin edustajiston tiedote 28.11.2019: Palkalla pitää pärjätä
SuPerin ja Tehyn tiedote naisten palkkapäivänä 4.11.2019: Palkkaeroa on kavennettava – rahalla
Puheenjohtaja Paavolan blogi 17.12.2019: SuPer edustaa suurta joukkoa huippuammattilaisia sote-sektorilla ja kasvatusalalla


SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa kahden neuvottelujärjestön kautta

Kuntasektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry muiden pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajan kanssa. KoHoon kuuluvat SuPerin lisäksi Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Yksityisellä sektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry yhdessä muiden järjestöjen ja Hyvinvointialan liiton sekä Avaintyönantajat Avainta ry:n edustajien kanssa. TSN ry:n neuvottelujärjestöön kuuluvat SuPerin lisäksi Toimihenkilöliitto Erto sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.

Kaikkiin nykyisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin voit tutustua täällä.

Osallistu jäseniltoihin!

Haluatko tietää lisää neuvottelukierroksesta ja työntekijän mahdollisuudesta vaikuttaa? Osallistu jäseniltoihimme!

Kaikki SuPerin jäsenet, työnantajasta riippumatta, ovat tervetulleita Mahdollisuuksien kevät -iltoihin. Tes Up -illoissa puolestaan käsittelemme neuvottelutilannetta yksityisellä puolella työskentelevien näkökulmasta.