TYKA-sopimuksen 2015 neuvottelutulokset

Kuntasektori

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry on hyväksynyt kunta-alan neuvottelutuloksen
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry on 30.6.2015 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt kunta-alan neuvottelutuloksen.

Kunta-alan neuvotteluissa saavutettiin 25.6. neuvottelutulos työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta kuntasektorilla. SuPerin liittohallitus hyväksyi neuvottelutuloksen aiemmin 26. kesäkuuta.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry neuvottelee ja solmii kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset. Kohoon kuuluvat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin lisäksi Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy.

SuPerin hallitus hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen palkkaratkaisun soveltamisesta
Kunta-alan neuvotteluissa saavutettiin 25.6. neuvottelutulos työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta kuntasektorilla. Neuvottelutuloksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16 eurolla 1.2.2016 lukien.

Neuvottelutuloksen mukaan superilaisten kokonaisansio nousisi kuukaudessa 16–20 euroa työkokemuksesta ja tehtävistä työvuoroista riippuen. Tekstimuutoksia ei tule. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 0,47 % ylöspäin lähimpään euroon pyöristettynä.

SuPerin liittohallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 26.6.

Lue kunta-alan neuvottelujärjestöjen yhteinen tiedote 25.6. täältä.

Yksityissektori

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelutulos saavutettu
SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta saavutettiin 7.12.2015 neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson (1.2.2016 – 31.1.2017) palkankorotusten osalta.

Työehtosopimuksen mukaisia tuntipalkkoja korotetaan 10 sentillä 1.2.2016 lukien. Korotus vastaa työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista 16 euron palkankorotusta suhteutettuna tuntipalkkoihin.

Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvotteluratkaisu vuoden 2016 palkankorotuksista
Terveyspalvelualalla on päästy sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista toisen kauden palkankorotuksista. Neuvottelutulos saavutettiin 6.11.2015.

Neuvotteluratkaisun mukaan Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,47 % kuukaudessa ellei taulukkokorotuksesta aiheudu korkeampaa korotusta. Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan samasta ajankohdasta lukien 1 eurolla. Hälytysrahaa korotetaan 0,47 %.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla sovittu vuoden 2016 palkankorotuksista
Sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat päässeet sopimukseen Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista 2. kauden palkankorotuksista 30.9..

Palkkaratkaisun mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olleita kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 17,33 euroa/kk.

Vähintään 3687,23 euron kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotetaan kuitenkin 0,47 %.
 
Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olleita luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvauksia sekä luottamusmiessopimuksen 8 §:n korvaustasoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin.

Lisäksi osapuolet sopivat työryhmän perustamisesta. Työryhmän on tarkoitus selvittää sopimuskauden aikana työehtosopimuksen käytännön soveltamisongelmia ja soveltamisen helpottamista vammaisten henkilökohtaisena avustajana toimivien työsuhteissa.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n neuvottelutulos
Neuvotteluissa on saavutettu 26.6. neuvottelutulos työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen (TYKA) toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta AVAINTAn piirissä.

Neuvottelutuloksen mukaan palkkaa korotetaan 16 eurolla 15.3.2016 lukien. Vähimmäisperuspalkkoja tarkistetaan yleiskorotuksen mukaisesti. Neuvottelutuloksen mukaan superilaisten kokonaisansio nousisi kuukaudessa arviolta 16–20 euroa työkokemuksesta ja tehtävistä työvuoroista riippuen. Tekstimuutoksia ei tule. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 0,43 % ylöspäin lähimpään euroon pyöristettynä. Hälytyskorvausta korotetaan 0,43 %.

TSN:n hallitus päätti neuvottelutuloksen hyväksymisestä 30.6.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä saavutettu neuvottelutulos
Neuvotteluissa on 30.6. saavutettu neuvottelutulos työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopiman TYKAn toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta YTHS:n piirissä.

Neuvottelutuloksen mukaan palkkaa korotetaan 16 eurolla 9.3.2016 lukien. Palkkaryhmittelyn peruspalkkoja tarkistetaan yleiskorotuksen mukaisesti. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat eurolla. Lisäksi sovittiin, että YTHS:n työhyvinvointikysymyksiä käsitellään työryhmässä, jossa edustettuina ovat YTHS, pääluottamusmies, sekä työnantaja- ja työntekijäliitot.

TSN:n hallitus päätti neuvottelutuloksen hyväksymisestä 30.6.