Työajat

SuPerin jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti jaksotyöaikasäännösten piirissä riippumatta siitä, toimiiko työnantaja julkisella tai yksityisellä sektorilla. Jaksotyöstä ja muista työaikamuodoista (esim. yleistyöaika tai toimistotyöaika) löytyy määräyksiä niin työehtosopimuksista kuin työaikalaista.

Vuosilomasäännökset ja määräykset työvapaista, kuten hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta ja vuorotteluvapaasta, herättävät usein monia kysymyksiä. Työaika ja vuosiloma -osiosta löydät vastauksia moniin pulmatilanteisiin.

Työajat

Työajoilla on suuri merkitys työntekijän työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle.

Työajat vaikuttavat erityisen paljon kolmeen hyvinvoinnin osa-alueeseen: terveyteen, työturvallisuuteen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Erityisesti työajat vaikuttavat ihmisen kykyyn toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Tämä on suorassa yhteydessä työturvallisuuteen. Onnettomuus- ja tapaturmariskit kasvavat erityisesti silloin, kun tehdään ylipitkiä työvuoroja tai kun työ ajoittuu yöhön tai varhaiseen aamuun.

Tietoa työajoista löydät tästä osiosta.

Lue lisää:

Usein kysyttyä työajoista
Työvuoroluettelo
Työaika ja työvuorojen pituus
Lepoajat
Jaksotyö
Hälytystyö
Lisätyö
Ylityö
Harmaa ylityö

Yksityissektorin opas: Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla >>