Työajat

SuPerin jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti jaksotyöaikasäännösten piirissä riippumatta siitä, toimiiko työnantaja julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Jaksotyöstä ja muista työaikamuodoista (esimerkiksi yleistyöaika tai toimistotyöaika) löytyy määräyksiä niin työehtosopimuksista kuin työaikalaista.

Vuosilomasäännökset ja määräykset työvapaista, kuten hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta ja vuorotteluvapaasta, herättävät usein monia kysymyksiä. Työaika ja vuosiloma -osiosta löydät vastauksia moniin pulmatilanteisiin.

Työajat vaikuttavat työhyvinvointiin ja jaksamiseen

Työajoilla on suuri merkitys työntekijän työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle.

Työajat vaikuttavat erityisen paljon kolmeen hyvinvoinnin osa-alueeseen: terveyteen, työturvallisuuteen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Erityisesti työajat vaikuttavat ihmisen kykyyn toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Tämä on suorassa yhteydessä työturvallisuuteen. Onnettomuus- ja tapaturmariskit kasvavat erityisesti silloin, kun tehdään ylipitkiä työvuoroja tai kun työ ajoittuu yöhön tai varhaiseen aamuun.

Työaikalaki muuttuu

Työaikalaki muuttuu 1.1.2020. Päivitämme nämä sivut lähempänä ajankohtaa. Aiheeseen johdattaa SuPer-lehti: Uusi työaikalaki: lepoaika vuorojen välillä 11 tuntiin, yövuoroja korkeintaan viisi peräkkäin.  

Linkit:
Usein kysyttyä työajoista »
Työvuoroluettelo »
Työaika ja työvuorojen pituus »
Lepoajat »
Jaksotyö »
Hälytystyö »
Lisätyö »
Ylityö »
Harmaa ylityö »

Yksityissektorin opas: Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla 

Ergonominen työvuorosuunnittelu ja paikallisen yhteistoiminnan edistäminen terveyspalvelualalla