Harmaa ylityö

Harmaalla ylityöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään suunnitellun työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä, koska ylimääräisinä tehdyt työtunnit tasataan saman työaikajakson aikana vastaavalla vapaa-ajalla, jota ei ole alun perin suunniteltu työvuorolistassa.

Harmaata ylityötä on myös se työaika, joka tehdään suunnitellun työvuoron alussa tai lopussa (esimerkiksi 5-10 minuuttia) tulemalla töihin jo ennen työvuorolistaan merkityn työajan alkamista tai jäämällä tekemään töitä vuoron päättymisen jälkeen ja jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Kaikki nämä muutokset pitää merkitä työvuoroluetteloon.

Harmaan ylityön vaikutuksista on hyvä tietää seuraavaa:

  • On pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajan korvauksesta.
  • On pois eläkkeen perusteena olevasta palkasta.
  • On pois ansioon suhteutetuista etuisuuksista (sairausvakuutuksen päiväraha, vuorottelukorvaus, ansioon suhteutettu päiväraha yms.).
  • On työnantajan säästökeino (palkka ja työnantajamaksut).
  • Ei kirjata työaikakirjanpitoon ylityönä, eikä siten todennu ylityöksi.
  • Todellinen pysyvä henkilöstötarve jää piiloon. On vaikeaa perustella henkilöstön tarvetta.
  • Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvilla työvuoromuutoksilla.
  • Varahenkilöstöjärjestelmän käyttömahdollisuutta ei pohdita.
  • Sijaisjärjestelmiä ja ”sijaispankkeja” ei pohdita.
  • Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun työpaikkakohtainen valvonta ei toimi

KUNTA (KVTES)

Varsinainen palkka 2200€
Tuntipalkka 13,50€
Ylityö 50% tuntipalkka 20,25€
Ylityö 100% tuntipalkka 26,99€


Rahana maksettava ylityökorvaus 50%
1h = 20,25€
2h = 40,50€
8h = 161,96€

8h joka listalla 6kk ajan (8 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 1 295,71€ saamatta jäänyttä palkkaa

8h joka listalla vuoden 2018 aikana (17 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 2 753,37€ saamatta jäänyttä palkkaa

YKSITYINEN (SOSTES)

Peruspalkka G17 1.6. alkaen 1918,74€
Tuntipalkka 11,77€
Ylityö 50% tuntipalkka 17,66€
Ylityö 100% tuntipalkka 23,54€


Rahana maksettava ylityökorvaus 50%
1h = 17,66€
2h = 35,31€
8h = 141,26€

8h joka listalla 6kk ajan (8 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 1 130,06€ saamatta jäänyttä palkkaa

8h joka listalla vuoden 2018 aikana (17 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 2 401,37€ saamatta jäänyttä palkkaa

YKSITYINEN (TP-TES)

Vaativuusryhmä 3   2030,67€
Tuntipalkka 12,54€
Ylityö 50% tuntipalkka 18,80€
Ylityö 100% tuntipalkka 25,07€


Rahana maksettava ylityökorvaus 50%
1h = 18,80€
2h = 37,61€
8h = 150,42€

8h joka listalla 6kk ajan (8 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 1 203,36€ saamatta jäänyttä palkkaa

8h joka listalla vuoden 2018 aikana (17 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 2 557,14€ saamatta jäänyttä palkkaa

YKSITYINEN AVAINTA

Varsinainen palkka 2025€
Tuntipalkka   12,42€
Ylityö 50% tuntipalkka 18,63€
Ylityö 100% tuntipalkka 24,85€


Rahana maksettava ylityökorvaus 50%
1h = 18,63€
2h = 37,27€
8h = 149,08€

8h joka listalla 6kk ajan (8 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 1 192,64€ saamatta jäänyttä palkkaa

8h joka listalla vuoden 2018 aikana (17 listaa 3vko tasoittumisjakso)
= 2 534,36€ saamatta jäänyttä palkkaa

Aikana annettava ylityökorvaus 50%. Tosiasiallinen menetys, jossa samalla listalla otettu vastaava vapaa huomioituna

1h = 30min
2h = 1h
8h = 4h

8h joka listalla 6kk ajan (8 listaa) = 32h saamatta jäänyttä vapaa-aikaa
8h joka listalla vuoden 2018 aikana (17 listaa) = 68h saamatta jäänyttä vapaa-aikaa


 

Esimerkki harmaasta ylityöstä (KVTES, TPTES, AVAINTA):

Suunniteltu työaika 40 h + 40 h + 36 h 15 min = 116 h 15 min

Toteutuneet työtunnit (40 h + 8 h) +32 h + 36 h 15 min = 116 h 15 min

Esimerkki harmaasta ylityöstä (SOSTES):

Suunniteltu työaika 40 h + 40 h + 36 h 30 min = 116 h 30 min

Toteutuneet työtunnit (40 h + 8 h) +32 h + 36 h 30 min = 116 h 30 min

Jakson ensimmäisellä viikolla on tehty 8 tuntia ylimääräistä työtä, joka on tasattu seuraavan viikon työtunteja vähentämällä (40 h - 8 h = 32 h), jolloin jaksolle ei synny ylityötä. Rahallisesti menetys on 12 €:n tuntipalkalla laskettuna 50 % ylityökorvauksena 12 € x 1,5 x 8h = 144 €. Vastaavasti korotettu ylityöstä tuleva vapaa-aikakorvaus seuraavalla työaikajaksolla olisi ollut 12 h vapaata. Työntekijä sai vastaavasti 8 h vapaata, joten hänen tappiokseen tuli ajallisesti 4 h vapaa-aikaa.

50 % korotus lasketaan laskutoimituksessa 1,5 arvolla, jolloin saadaan 50 % korotettu tuntipalkka, joka on 18 €.

Jos teet jaksotyössä ylimääräisiä tunteja ja ylityöt korvataan aikana, älä suostu ottamaan tunteja vapaana samalla työaikajaksolla vaan vasta seuraavalla, niin saat tunnit korotettuna!Lisätietoa:

Älä suostu! Harmaa ylityö -opas »

Teen työaikani - tarvitsen vapaani -kampanja (2018) »