Jaksotyö

Jaksotyötä voidaan tehdä vain työaikalain 7 §:ssä luetelluissa töissä, esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koko vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa, kesäsiirtoloissa, huolto- ja muissa vastaavissa laitoksissa sekä vankiloissa ja kotitaloustyössä.

Jaksotyön säännöllisestä täydestä työajasta on sovittu työehtosopimuksissa:

• KVTES: 116 h 15 min/3 viikkoa
• SOSTES: 116 h 30 min/3 viikkoa
• TPTES: 116 h 15 min /3 viikkoa
• AVAINTES: 116 h 15 min/3 viikkoa

Työajan tasoittumisjärjestelmä laaditaan yleensä kolmen tai kuuden viikon tasoittumisjaksoksi. Jaksotyössä työajan pituudet kuitenkin vaihtelevat tasoittumisjakson aikana työehtosopimusmääräysten rajoissa.

Jaksotyön joustomahdollisuuksia on lisätty työaikalaissa. Tasoittumisjakso voidaan järjestää työn tarkoituksenmukaisuuden tai työntekijöille epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttämiseksi niin, että se on esimerkiksi kahden toisiaan seuraavan kolmen viikon ajanjakson aikana 2 x säännöllinen työaika. Työaika ei saa kuitenkaan kummankaan kolmen viikon aikana ylittää 128 tuntia.

Työaikaa lyhentävien arkipyhävapaiden antamiseksi voi tällainen pidempi työaikajakso olla tarkoituksenmukainen tai jo pelkästään yötyötä tekevien työaikojen järjestämiseksi.

Yötyö on työtä, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Yötyötä saa teettää vain työaikalaissa nimetyissä töissä, mm. vuorotyössä.

Lue lisää Työsuojelu: yötyö