Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit 2021

Ryhdy työsuojeluvaltuutetuksi ja vaikuta!

Työsuojeluvaalit käydään kunta-alalla syys-joulukuussa ja yksityissektorilla marras-joulukuussa vuonna 2021. Vaaleissa valitaan työsuojeluvaltuutettu sekä ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu.

Kunta-alalla valinta tehdään vuosille 2022–2025 ja yksityisellä sektorilla vuosille 2022–2023.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja ja luottamushenkilö työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Valtuutetun valinta perustuu lakiin.

Työssä on lupa voida hyvin!

On tärkeää, että työpaikoilta löytyy superilaisia työsuojeluvaltuutettuja, jotka osaavat kertoa arjestaan esimiehille ja päättäjille. Asioista voidaan keskustella ja epäkohtia oikoa vain, jos ne tunnetaan. Valtuutettuna olet vaikuttamassa siihen, miten työpaikallasi voidaan.

Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa työpaikalla. SuPer järjestää jäsenilleen tehtävään tarvittavan koulutuksen. Työsuojeluvaltuutetut valitaan työpaikoille, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Valtuutettu voidaan valita myös pienemmillä työpaikoilla.

Yksityisellä sektorilla työsuojeluvaltuutetun kausi kestää kaksi vuotta ja kunnallisella neljä vuotta.

Lisätietoa valtuutetun tehtävästä ja ehdokkaaksi asettumisesta saat työpaikkasi nykyiseltä työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä sekä tältä sivulta.

Älä epäröi – ryhdy työsuojeluvaltuutetuksi ja vaikuta!

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on muun muassa edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa, neuvoa ja ohjata työntekijöitä sekä auttaa yksittäisen työntekijän työsuojeluasian käsittelyssä.

Valtuutetulla on oikeus saada vapautusta työtehtävistä valtuutetun tehtäviin, korvausta ansionmenetyksestä sekä tarpeelliset tiedot ja koulutusta tehtävän hoitoon.

Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja

Valtuutetulla on myös erityinen suoja työsuhteen päättämistä vastaan. Työsuojeluvaltuutetun työsopimus voidaan irtisanoa henkilöperusteella vain, jos työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste täyttyy ja jos irtisanomiseen suostuu niiden työntekijöiden enemmistö, joita valtuutettu edustaa. Jos yrityksen työvoimaa vähennetään tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, tämä kohdistuu viimeisenä työsuojeluvaltuutettuun.

Vaaliohjeet

Työsuojeluvaaleihin on omat ohjeet kunta- ja yksityiselle sektorille: kuntasektorin vaaliohjeen löydät täältä ja yksityissektorilla käytettävän vaaliohjeen täältä. Vaalin järjestäminen on ensisijaisesti työntekijöiden tehtävä. Vaalin käytännön järjestelyt hoitaa henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä.

Äänioikeus

Vaaliin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne työpaikan työntekijät, jotka ovat työsuhteessa vaalipäivänä. Mukaan luetaan osa- ja määräaikaiset työntekijät sekä esim. lomautetut tai vanhempainvapaalla olevat työntekijät.

Ehdokasasettelusta, äänestämisestä, erimielisyyksien ratkaisemisesta ja vaalituloksen ilmoittamisesta lue tarkemmin vaaliohjeesta.

Usein kysyttyä työsuojeluvaaleista

Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta löydät usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia:


Ohjeet: 

Kuntasektorin vaaliohje: Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2025

Yksityissektorin vaaliohje: Työsuojeluvaaliohje teollisuuden ja palvelualojen työpaikoille 2021

 

Lisätietoa:

Työturvallisuus ja työsuojelu: Toimialakohtaista tietoa, sosiaali- ja terveysala (ttk.fi)

SuPer-lehti: Työsuojeluvaltuutettu on turvallisuuden ja terveellisyyden ammattilainen