Muut työehtosopimukset

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Peruspalkka

1.5.2018 alkaen 2094,16 €/kk
1.3.2019 alkaen 2140,44 €/kk


SEURE henkilöstöpalvelut Oy

Tuntipalkat 
1.5.2018 alkaen 13,74 e
1.1.2019 alkaen 13,90 e
1.4.2019 alkaen 14,04 e


Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus

Yleissitova, sairaankuljetustyö:

palkkaryhmä SK3

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammashoitajat, hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäsenen palveluksessa

Plus Terveyshammaslääkärit Oy

Yrityksen palveluksessa olevat hammashoitajat