Työpaikan työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluorganisaatio toimii työpaikalla asiantuntijana ja työnantajan apuna työhyvinvointiin ja työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa. On hyvä muistaa, että vastuu työpaikan turvallisuudesta on aina työnantajan linjaorganisaatiolla, ei työsuojelutoimijoilla.

Työpaikan työsuojelutoimijat ovat:

  • työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen,
  • työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö sekä
  • työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuva työsuojelutoimikunta (jos työpaikalla vähintään 20 työntekijää).

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ellei alakohtaisesti ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään neljä kalenterivuotta. Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintakaudeksi on sovittu neljä kalenterivuotta ja yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla toimikausi on kaksi vuotta.