Työsuojeluvaalit 2017

Työturvallisuus ja hyvinvointi tarvitsevat tekijänsä

Vuoden 2018 alussa aloittavat työsuojeluvaltuutetut valitaan syksyn vaaleissa. Vaikuta vaaleissa.

Epäkohtia voidaan oikoa vain, jos ne tunnetaan. On tärkeää, että työpaikoilta löytyy superilaisia työsuojeluvaltuutettuja, jotka osaavat kertoa arjestaan esimiehille ja päättäjille. Valtuutettuna vaikutat siihen, miten työpaikallasi voidaan.
 
Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja asiamiesten toimikausi päättyy 31.12.2017. Uudet valtuutetut valitaan vaaleilla loka–joulukuussa. Heidän kautensa on kunta-alalla neljä vuotta (2018–2021) ja yksityissektorilla kaksi vuotta (2018–2019).

VALTUUTETTU:
• edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa
• osallistuu yksittäisen henkilön työsuojeluasian käsittelyyn
• osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin
• perehtyy työpaikan olosuhteisiin, työympäristön ja työyhteisön tilaan sekä työsuojelusäännöksiin
• neuvoo ja ohjaa työntekijöitä.

VALTUUTETULLA ON OIKEUS:
• saada vapautusta työtehtävistä valtuutetun tehtäviin
• saada korvausta ansionmenetyksestä
• saada koulutusta
• keskeyttää vaarallinen työ
• korostettuun irtisanomissuojaan
• saada käyttöönsä asianmukainen toimitila ja työvälineet.

Lain mukaan kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, tulee työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelun yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaiseen.

Vaalit käydään työpaikoilla loka-joulukuussa, ja ne käynnistää työpaikan työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaalin käytännön toteuttamista varten on laadittu valintaohjeet erikseen kunta-alalle ja yksityiselle palvelualalle.


Yksityissektorin vaaliohjeet löydät täältä >>

Kunta-alan vaaliohjeet löydät täältä >>


Lisätietoa SuPerissa:
Lakimies Merja Hyvärinen, 09 2727 9166