Työvoiman vähentäminen

Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla, tuotannollisilla tai muilla perusteilla, sovelletaan yt-lain 8. luvun säännöksiä.

Harkitessaan vähintään 10 työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista on työnantajan annettava seuraavat tiedot neuvotteluesityksen liitteenä:

  • aiottujen toimenpiteiden perusteet
  • alustava arvio työntekijöiden määrästä
  • selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijät määräytyvät
  • arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet pannaan toimeen.

Jos kyseessä on alle 10 työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen tai vähintään 10 työntekijän lomauttaminen alle 90 päivän ajaksi, voi työnantaja antaa yllä olevat selvitykset suoraan työntekijöille tai heidän edustajilleen.

Jos neuvotteluesitys on tehty vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, on edustajille annettava esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelman sisällöstä on tarkemmin yt-lain 49 pykälässä.

Yt-neuvotteluissa on käsiteltävä:

  • toimenpiteiden perusteet ja vaikutukset
  • mahdollinen toimintasuunnitelma
  • vaihtoehdot työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Tutustu myös:

Opas vähentämisneuvotteluihin

yksityisellä sektorilla